Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum Návrat v Prešove


Prešovské Centrum Návrat je druhým najstarším regionálnym Centrom Návrat. V Prešove pôsobíme od októbra 1997 a za ten čas sme sa postupne z jeho okrajových častí dostali až do samotného centra metropoly Šariša. Z centra sa snažíme byť k dispozícii rodinám aj z okolitých krajov a v súčasnosti je v ňom zlúčená aj činnosť bývalého Centra Návrat v Bardejove a Poradenského miesta v Košiciach.

 

Od samotného počiatku sa naša činnosť zameriavala hlavne na podporné služby náhradným rodinám, kedy sme ešte pred oficiálnym založením centra boli v septembri 1996 pri zrode prešovského Klubu náhradných rodín. Ten funguje dodnes a došlo v ňom už k niekoľkonásobnej generačnej obmene náhradných rodín.

 

V súčasnosti poskytuje Centrum Návrat v Prešove komplexné  služby v týchto oblastiach:

  • Priamou prácou v teréne, v prirodzenom prostredí, sme blízko rodinám, ktoré sú v náročnej životnej situácii. Poradenstvom, advokáciou, sprevádzaním a podpornými službami pracujeme na zlepšení ich životnej situácie, aby mohli deti ostať so svojimi rodičmi alebo aby sa mohli čo najskôr vrátiť naspäť domov.

  • Pre tých, ktorí sa rozhodli prijať dieťa sa od začiatku snažíme byť  podporou a sprevádzať ich v celom procese. Poskytujeme poradenstvo záujemcom o náhradnú rodinnú starostlivosť, realizujeme prípravu žiadateľov vo všetkých jej formách. Vyhľadávame pre opustené deti náhradných rodičov, nové rodiny sprevádzame obdobím prijatia a adaptácie a následne im poskytujeme celé spektrum odborných a podporných služieb (poradenstvo, terapie, pobyty, vzdelávania, ...), ktorými im pomáhame, v čo najväčšej miere zvládnuť situácie, ktoré prináša náhradné rodičovstvo.

  • Priestory nášho centra sú denne k dispozícii všetkým rodinám, ktoré sa boria s rôznymi ťažkosťami /sociálnymi, výchovnými, vzťahovými, .../a ktoré hľadajú usmernenie a pomoc pre ich zvládnutie. V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu zároveň vytvárame pre deti a mládež z týchto rodín priestor a príležitosti pre realizáciu aktivít, ktorými im pomáhame zvládať rôzne úskalia života, rešpektujúc ich sociálne a emocionálne potreby.

A keďže platí ,,iný kraj, iný mrav", aj naše centrum má svoje špecifiká. Našou doménou je advokácia práv klientov – hľadanie niekedy aj netypických riešení v prospech rodín a detí v nich žijúcich. Svoju pozornosť venujeme špecifickým odborným a terapeutickým službám: filiálnej terapii, v ktorej si tatovia a mamy osvojujú efektívnejšie výchovné postupy pod vedením skúsených odborníkov, dyadickej terapii zameranej na liečenie traumatizovaných detí v nových vzťahoch s náhradnými rodičmi, sprevádzaniu v kontakte rodičov s deťmi (napr. po rozvode) s prvkami rodinnej mediácie.  Už skoro rok realizujeme Klub malkáčov, podpornú aktivitu pre rodičov s maličkými deťmi.

 

Ak sa chcete o nás a aj našich ďalších službách dozvedieť viac, neváhajte nás navštíviť.

 

Tím Centra Návrat v Prešove

 

Centrum Návrat v Prešove a Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

Svätoplukova 12, 080 01 Prešov

tel., fax: +421 517 711 679, +421 918 391 019
navratpo@navrat.sk

 

Pred nejakým časom som písala príbeh o stratenej a zabudnutej Hanke. Bolo mi smutno nielen z obsahu toho článku, ale aj zo mňa samej. Hnevala som sa na seba. Prečo píšem o tejto nádhernej službe tak kriticky a negatívne? Vtedy som si sľúbila, že napíšem aj to krásne, lebo som svedkom, ako sa v mojej blízkosti rodia nové vzťahy. A tak píšem ... Príbeh o Nájdených deťoch

 

... môjho dieťaťa cez spoznávanie vlastnej životnej histórie.

Tak znel hlavný cieľ víkendového pobytu náhradných rodín, s ktorými sme strávili dva dni v Krásnohorskej Dlhej Lúke.

Ivana sa dostala do detského domova spolu so svojimi súrodencami, keď mala 5 rokov. Keďže bola najstaršia, akosi automaticky preberala zodpovednosť i starostlivosť o svojich bratov a sestru. Od začiatku sa snažila byť silná a viac dávať ako dostávať.

V našej práci sa často stretávame s tým, že nie vždy môžu byť deti spolu so svojimi rodičmi. A občas sa stretneme aj s tým, že súrodencov, ktorých život rozdelil do rôznych nových rodín, môžeme znovu spájať.

V Prešovskom Návrate je to už skoro tradícia, že niekto z nás „príde s nápadom“, ktorý sa zdá byť super, niečo nové, iné. Chytíme sa toho a potom, keď už je neskoro z toho vycúvať, uvedomíme si, že sme na seba „našili poriadnu búdu“ ;).

Vôňa a chuť tradičných jedál nášho detstva, dukátové buchtičky vo farebnom župane, preteky na chodúľoch a radostné pobehovanie detí i dospelých pod farebným padákom. Restaurant day v Záhrade umenia sa niesol v znamení detskej bezprostrednosti, odvahy a prijímania inakosti.

Pozývame vás do reštaurácie Hrnček var, ktorú pre vás otvoríme 21.mája  v Záhrade umenia na Svätoplukovej ulici v Prešove.

Druhý piatok v mesiaci bude tým dňom, kedy sa náhradné rodiny z Popradu a jeho okolia budú môcť pravidelne stretávať na Klube náhradných rodín.

Ako fungujú či nefungujú(?) nálepky a čo môže pomôcť deťom, ktoré ich dostávajú hovorí Peter Fudaly na TEDx v Prešove.

Pozerajú na teba, lebo si iný?  Je pre teba ťažké nájsť si kamarátov? Máš pocit, že ti nikto nerozumie? Príď spolu s nami a s našim hosťom hľadať odpoveď na otázku ,,KTO SOM?".