Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum Návrat v Prešove


Prešovské Centrum Návrat je druhým najstarším regionálnym Centrom Návrat. V Prešove pôsobíme od októbra 1997 a za ten čas sme sa postupne z jeho okrajových častí dostali až do samotného centra metropoly Šariša. Z centra sa snažíme byť k dispozícii rodinám aj z okolitých krajov a v súčasnosti je v ňom zlúčená aj činnosť bývalého Centra Návrat v Bardejove a Poradenského miesta v Košiciach.

 

Od samotného počiatku sa naša činnosť zameriavala hlavne na podporné služby náhradným rodinám, kedy sme ešte pred oficiálnym založením centra boli v septembri 1996 pri zrode prešovského Klubu náhradných rodín. Ten funguje dodnes a došlo v ňom už k niekoľkonásobnej generačnej obmene náhradných rodín.

 

V súčasnosti poskytuje Centrum Návrat v Prešove komplexné  služby v týchto oblastiach:

  • Priamou prácou v teréne, v prirodzenom prostredí, sme blízko rodinám, ktoré sú v náročnej životnej situácii. Poradenstvom, advokáciou, sprevádzaním a podpornými službami pracujeme na zlepšení ich životnej situácie, aby mohli deti ostať so svojimi rodičmi alebo aby sa mohli čo najskôr vrátiť naspäť domov.

  • Pre tých, ktorí sa rozhodli prijať dieťa sa od začiatku snažíme byť  podporou a sprevádzať ich v celom procese. Poskytujeme poradenstvo záujemcom o náhradnú rodinnú starostlivosť, realizujeme prípravu žiadateľov vo všetkých jej formách. Vyhľadávame pre opustené deti náhradných rodičov, nové rodiny sprevádzame obdobím prijatia a adaptácie a následne im poskytujeme celé spektrum odborných a podporných služieb (poradenstvo, terapie, pobyty, vzdelávania, ...), ktorými im pomáhame, v čo najväčšej miere zvládnuť situácie, ktoré prináša náhradné rodičovstvo.

  • Priestory nášho centra sú denne k dispozícii všetkým rodinám, ktoré sa boria s rôznymi ťažkosťami /sociálnymi, výchovnými, vzťahovými, .../a ktoré hľadajú usmernenie a pomoc pre ich zvládnutie. V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu zároveň vytvárame pre deti a mládež z týchto rodín priestor a príležitosti pre realizáciu aktivít, ktorými im pomáhame zvládať rôzne úskalia života, rešpektujúc ich sociálne a emocionálne potreby.

A keďže platí ,,iný kraj, iný mrav", aj naše centrum má svoje špecifiká. Našou doménou je advokácia práv klientov – hľadanie niekedy aj netypických riešení v prospech rodín a detí v nich žijúcich. Svoju pozornosť venujeme špecifickým odborným a terapeutickým službám: filiálnej terapii, v ktorej si tatovia a mamy osvojujú efektívnejšie výchovné postupy pod vedením skúsených odborníkov, dyadickej terapii zameranej na liečenie traumatizovaných detí v nových vzťahoch s náhradnými rodičmi, sprevádzaniu v kontakte rodičov s deťmi (napr. po rozvode) s prvkami rodinnej mediácie.  Už skoro rok realizujeme Klub malkáčov, podpornú aktivitu pre rodičov s maličkými deťmi.

 

Ak sa chcete o nás a aj našich ďalších službách dozvedieť viac, neváhajte nás navštíviť.

 

Tím Centra Návrat v Prešove

 

Centrum Návrat v Prešove a Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

Svätoplukova 12, 080 01 Prešov

tel., fax: +421 517 711 679, +421 918 391 019
navratpo@navrat.sk

 

Ochotné farmaceutky z lekárne Benu v Prešove nám okrem prípravy liečiv spísali krok po kroku postup liečby, ktorý sme odovzdali rodičom.

Projekt, vďaka ktorému si náradné mamy môžu oddýchnuť, ale aj budovať či vytvoriť nové vzťahy.

Príbeh mnícha hľadajúceho liečivú silu pre dušu aj telo v prírode nás inšpiroval pri príprave víkendového pobytu pre náhradné rodiny z Prešova a okolia 24.-26. mája 2019.

Čím môžem byť užitočný dieťaťu pri prijímaní minulosti a ako ho touto cestou viesť?

Ako by ste odpovedali na otázku, koľko zmyslov má človek? Na prvý pohľad jednoduchá otázka.

Týmto heslom sa niesol druhý marcový víkend, ktorý sme strávili spolu s rodinami čerstvo prijatých detí pod Tatrami v obci Gerlachov.

Denne v práci hovoríme s deťmi o ťažších témach z ich životov. Naše kolegyne sa podelili o to, ako im pritom pomáha tzv. komunikačná bednička. 

 

NaHlas o prijatí sme hovorili, diskutovali, zdieľali a bubnovali s deťmi a mladými z náhradných rodín a rodín v ohrození v meste Prešov.

S deťmi a mladými z rodín v ohrození i náhradných rodín sa nám podarilo zorganizovať  a stráviť spoločný čas na troch outoorových výletoch.

Pozývame vás na verejný happening do Centra Návrat v Prešove. Pridajte sa k spoločnej bubnovačke, na ktorej budeme hovoriť NaHlas o prijatí.