Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

...presnejšie redakcia časopisu Slovo, oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá začiatkom marca oslovila naše centrum Návrat v Prešove s ponukou na spoluprácu. Výsledkom sú štyri inšpiratívne články, ktoré vám ponúkame.

...presnejšie redakcia časopisu Slovo, oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá začiatkom marca oslovila naše centrum Návrat v Prešove s ponukou na spoluprácu. Výsledkom sú štyri inšpiratívne články, ktoré vám ponúkame.

Členov redakčnej rady zaujal dokumentárny film z dielne Návratu Sedem magických rokov a požiadali nás o napísanie série článkov do rubriky Slovo v rodine k témam rodina, rodičovstvo, výchova ...

Bola to výnimočná ponuka, ale aj príležitosť oboznámiť širšiu verejnosť nielen o tom čomu sa venujeme, ale hlavne o našom spôsobe uvažovania o práci s rodinami a pre rodiny. Zvážili sme svoje časové kapacity i to, aké témy by sme mohli širokej verejnosti ponúknuť. Rozhodli sme sa, že do toho ideme a postupne sme napísali štyri články.

Prvý s názvom „Buďme deťom oporou“ (strana 16-17) sme zamerali na detské trápenia, starosti či obavy. Čitateľ sa okrem toho, že je dôležité o problémoch rozprávať, dozvie  aj to, čo deti najviac trápi a čo môžeme urobiť my rodičia pre to, aby sme im pomohli ich problémy zvládnuť.

Druhý článok „Čo deti potrebujú?“ (strana 16-17) venovaný potrebám detí  bol inšpirovaný teóriou profesora Matějčeka o psychických potrebách človeka. Cieľom tohto príspevku bolo pomôcť rodičom porozumieť tomu, ako uspokojovanie týchto potrieb ovplyvňuje vývin dieťaťa a ponúknuť im niekoľko konkrétnych námetov a odporúčaní ako tieto potreby napĺňať.

V treťom článku „Pohodový rodič, pohodové dieťa“ sme vychádzali z presvedčenia, že k tomu, aby bol rodič schopný poskytovať svojmu dieťaťu oporu a bezpečie, musí sa v prvom rade postarať o seba, o svoje fyzické, ale hlavne psychické a emocionálne zdravie. Rodič tu nájde niekoľko inšpirácií na budovanie dobrého základu pre svoje rodičovstvo. 

V poslednom článku „Dieťa neexistuje ...“ sme dostali možnosť prezentovať našu prácu, v ktorej sa usilujeme o to, aby deti mali rodinu a bezpečný domov. Ilustrujeme to na konkrétnom príbehu rodiny pani Johany a malej Margarétky, ktorých životné cesty sa spojili aj vďaka nášmu presvedčeniu, že pre zdravý vývin dieťaťa sú nenahraditeľné vzťahy s rodičmi, s ktorými dieťa potrebuje vyrastať – nech sú to rodičia vlastní alebo náhradní.


Všetky články budú v elektronickej podobe priebežne dostupné v archíve časopisu Slovo na stránke http://slovo.grkatpo.sk/.

Ďakujeme redakcii časopisu Slovo za túto príležitosť a veríme, že aj touto troškou sme mohli prispieť k tomu, aby rodičia dokázali vytvárať z rodiny bezpečné miesto pre svoje deti.Za tím Centra Návrat v Prešove

Peter Fudaly, lektor a odborný pracovník