Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

V októbri a novembri ponúkame semináre s témami FAS, životnej histórie detí v NRS a budovania zdravého vzťahu s traumatizovaným dieťaťom. Počet účastníkov je limitovaný.

pozvanka na jesenne seminare BA2 1

Prihlasovanie na adrese: ivana.kmetova@navrat.sk

Číslo účtu: SK14 3100 0000 0040 0045 8116. Prosím, uveďte pri každej platbe správny variabilný symbol podľa dátumu seminára.