Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum Návrat v Žiline

 

Návrat v Žiline? To sú v súčasnosti dve psychologičky a päť sociálnych pracovníčok a jedna projektová manažérka. Pracujeme tu na rôzne skrátené úväzky a tak sa tu vo svojich kvalitách bohato kombinujeme. V terénnej sociálnej práci, odľahčovacích programoch, psychologickej i psychoterapeutickej činnosti, v advokácii práv našich klientov a v neposlednej rade v spolupráci s odbornou verejnosťou.

 

Nájdete nás v krásnom starom byte na ulici Republiky. Presťahovali sme sa sem pred šiestimi rokmi ale ako keby sme tu boli odjakživa. Máme tu dostatok priestoru na úradovanie, ale hlavne na poradenstvo, terapie aj skupinové aktivity. Tiež je možné, že nás tu niekedy nezastihnete, lebo sme veľa na cestách za rodinami. 

 

Kedysi bolo Centrum Návrat v Žiline o náhradnom rodičovstve. Dnes okrem tejto témy rovnocennú časť našej práce predstavuje aj podpora biologických rodín. A nakoniec sa ukazuje, že všetky rodiny potrebujú v zásade to isté, len možno v inom čase, v inej intenzite. Dôležité pre rodičov, ktorí sa starajú o prijaté dieťa, ale aj pre rodičov biologických je, že sa majú v náročných časoch o koho oprieť. Že na problémy nie sú sami. Že je tu niekto, kto nie je ponorený v ťažkostiach, kto má nadhľad, skúsenosť a odbornosť.

 

Kde nás nájdete?

Naša adresa je Republiky 31, Žilina.

Približne päť minút peši od autobusovej stanice či Hlinkovho námestia. 

 

Pracujeme v kancelárii ale aj u vás doma, terénne v Žilinskom a Trenčianskom kraji.

 

Kto môže byť naším klientom?

 • dieťa či mladý dospelý hľadajúci pomoc či radu
 • tehotné ženy v ohrození
 • dospelý, ktorý má záujem prijať dieťa do svojej starostlivosti
 • rodič - biologický, adoptívny, pestúnsky, profesionálny, ktorý sa potrebuje poradiť o svojom rodičovstve a jeho presahu
 • rodina - náhradná i tá, ktorá sa ocitla v neľahkej životnej situácii
 • príbuzní, ktorí majú v rodine prijaté dieťa

Čo ponúkame?

 • sociálno-právne poradenstvo
 • psychologické poradenstvo a psychoterapeutické programy
 • výchovné poradenstvo
 • vyhľadávanie náhradných rodičov
 • prípravu na náhradné rodičovstvo (NRS) a na profesionálne rodičovstvo pdf Základné informácie o príprave žiadateľov na náhradnú rodinnú starostlivosť v Centre Návrat Žilina.
 • venujeme sa sprostredkovaniu detí do rodín
 • sprevádzame náhradných rodičov pri interakciách s dieťatkom
 • služby pri/po prijatí dieťaťa do starostlivosti (adopcia, pestúnska starostlivosť, NOS)
  • poradenstvo pri adoptívnom dojčení
  • masáže, dotyková terapia
  • filiálna terapia - tréning rodičovských zručností s prvkami hrovej a filiálnej terapie
  • práca so životnou históriou dieťaťa
  • skvalitňovanie pripútania rodiča a dieťaťa
  • sandplay terapia
  • konzultácie o terapeutickom rodičovstve
 • pomoc mladým dospelým žijúcim v NR a ich súrodencom
 • sprevádzanie rodiny pri kontakte s biologickou rodinou dieťaťa
 • konzultácie a sprevádzanie rodičovstvom pri náročných situáciach (vrátenie dieťaťa do DeD, do biologickej rodiny.. a i.)
 • psychoterapiu pod supervíziou - individuálna, párová aj s celou rodinou
 • kluby náhradných rodín (http://www.navrat.sk/co-robime/kluby)
 • víkendové pobyty pre náhradné rodiny s rozličnými témami
 • dobrovoľník do rodiny - odľahčovacia služba
 • poradenstvo v FAS (fetal-alkoholový syndróm)
 • vzdelávame laickú aj odbornú verejnosť
 • v našom Centre nájdete aj zaujímavú odbornú knižnicu, tiež publikácie a tričká z dielne Návrat-u.

 

Tím Centra Návrat v Žiline 

Kontakt:

tel.     041/ 7 234 273,

            +421 907 706 523
mail:  navratza@navrat.sk  

Republiky 31, 010 01 Žilina

 


Miška to neberie len ako učenie. Doučovanie sa  pre ňu stalo časom, kedy sa môže s niekým porozprávať, zdôveriť sa.

Centrum Návrat Žilina tento týždeň oslavuje 20. výročie. Prvá časť výročia sa konala 13. septembra v Budatínskom parku.

Z iniciatívy náhradných rodičov sme sa pokúsili ponúknuť náhradným rodinám pobyt s odborným obsahom ale aj duchovným programom. 

Tretie pokračovanie príbehu malej Sibél z pohľadu jej pestúnskej mamy.

Je rodičovstvo pre každého? Aké je to adoptovať dieťa s rómskymi koreňmi? Pozývame Vás na diskusia Návratu, na Žilinskom literárno festivale 28.9.

Pokračovanie príbehu malej Sibél z pohľadu jej pestúnskej mamy.

 

Prinášame vám pohľad na adaptačnú fázu priamo od pestúnskej mamy malej Sibél.

Tisícky detí a mladých dospelých sa 20. novembra zapojili do celoslovenskej bubnovačky organizovanej Kolíciou pre deti Slovensko, ktorá niesla názov „Aby bolo deti lepšie počuť“.

„A ty kde bývaš?“ Obľúbená otázka mojej trojročnej dcéry. Pýta sa ju často, každého, koho stretne. Inak tomu nebolo ani na víkendovom pobyte náhradných rodín na Kysuciach.

 

Kaviareň Rodinné poklady sa stala miestom mnohých príjemných stretnutí pozvaných i okoloidúcich rodín a dobroprajníkov Návratu.