Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Organizátor: Návrat, občianske združenie.

 

Odborná konferencia o vplyve nepriaznivých skúseností z detstva na psychické a fyzické zdravie človeka v dospelosti. Kedy je detstvo zdravé, spokojné a „dosť dobré“?
 
Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 10. júna 2021 od 9:00 do 16:00.
Na konferenciu je možné prihlásiť sa cez formulár:
https://forms.gle/KxdPor5pvpdXsvrk6
Účastnícky poplatok je 30,- €.
 
Program konferencie:
- Adverzní dětské zkušenosti a jejich následky pro sociální chování a celkové zdraví - psychoterapeutka PhDr. Petra Winnette, Ph.D. - Natama – Institut rodinné péče
 
- Skúsenosť v detstve vplýva na život v dospelosti - MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D. psychiatrička a psychoterapeutka, výskumníčka
 
- Dieťa s náročnými detskými skúsenosťami v pestúnskej rodine ako klient Návratu (príklad dobrej praxe)- psychologička Mgr. Denisa Ničíková - Centrum Návrat Žilina
 
- Vývoj témy detí s náročným detstvom na Slovensku - odkiaľ a kam kráčame? rozhovor prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. a Mgr. Zuzana Zimová
 
- Čo máme a čo potrebujeme, aby detstvo bolo dosť dobré? - Panelová diskusia - PhDr. Petra Winnette, Ph.D., MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D., prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Mgr. Zuzana Zimová, Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Marek Roháček,
 

PhDr. Petra Winnette, Ph.D. - je terapeutka, poradkyňa, lektorka. Spoluzaložila Institut rodinné péče Natama v Prahe, ktorý vedie a kde má rozsiahlu klinickú terapeutickú prax s deťmi, ich rodinami a dospelými, ktorí prešli adverznými detskými skúsenosťami, vrátane raného pobytu v inštitucionálnych zariadeniach a nemocniciach bez vzťahovej osoby. Petra Winnette pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách a je autorkou niekoľkých odborných kníh.
 
MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D. - je psychiatrička, psychoterapeutka, výskumníčka. Podieľa sa na viacerých výskumoch a odborných štúdiách, zameraných na skúmanie súvislostí medzi traumatizáciou v detstve a neskoršom živote, vzťahovou väzbou, odolnosťou a zdravím. Je autorkou knihy Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu.
 
Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. - je psychiater a psychoterapeut v súkromnej praxi a vysokoškolský učiteľ. Špeciálne sa zaujíma o vzťahovú väzbu a psychotraumatológiu. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných kníh.
 
Konferencia sa uskutoční v online verzii a v prípade priaznivých pandemických okolností aj prezenčne v Bratislave. V oboch verziách sa budú môcť účastníci zapojiť svojimi otázkami k jednotlivým prednáškam.
O detailoch vás budeme priebežne informovať.
 
 
Tešíme sa na vašu účasť.
Konferencia sa uskutoční vďaka podpore Nadácie Orange. Ďakujeme.