Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Všetky naše centrá poskytujú služby s dodržaním protiepidemiologických opatrení. Niektoré služby presúvame do online priestoru.

 

Nebojte sa nás kontaktovať, telefonicky či mailom a prípadné osobné stretnutie si dohovoríme vorped.

 

Neprerušujeme ani terénne služby, pretože vieme, že rodiny potrebujú v tomto čase oporu alebo poradenstvo rovnako alebo aj viac ako v iných obdobiach.

 

Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID 19

 

K 01.10.2020 vzhľadom na pandemickú situáciu v Slovenskej republike  sme aktualizovali  pdfKrízový plán Terénne služby a terénny výkon opatrení SPODaSK v súvislosti s pandémiou COVID-19  zahŕňajúci potrebné opatreniami proti šíreniu COVID 19, ochranu klientov a zamestnancov so zámerom čo najširšieho zachovania výkonu opatrní SPODaSK. 

 

O realizácii služieb či ich prípadnom obmedzovaní (aj lokálne) z dôvodu neprieznivého vývinu pandemickej situácie vás budeme priebežne informovať prostredníctvom web stránky, facebooku či telefonicky.