Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Hľadáme kolegyňu alebo kolegu do tímu centra Návrat Bratislava na pozíciu sociálny pracovník, pre ktorého je zaujímavé prostredie stabilnej mimovládnej organizácie, ktorá viac ako 20 rokov pracuje v oblasti sociálno psychologického poradenstva pre deti a rodiny. 

 

Podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, výhodou je prax v oblasti sociálnoprávnej ochrany.

 

Náplňou práce by bolo sociálne a sociálno-psychologické poradenstvo v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti s dospelými, deťmi a dospievajúcimi vrátane terénnej práce v prostredí náhradných rodín.

 

Ponúkame zaujímavú prácu v tíme etablovanej odbornej organizácie, priestor na odborný a osobný rast, príjemné pracovné prostredie a kontakt s kolegami a kolegyňami z celého Slovenska.

 

Mzda je adekvátna neziskovému sektoru a je zložená z fixnej a flexibilnej časti, v rozpätí od brutto 760,- a viac podľa odborných skúseností a dĺžky praxe.

Ďalšie informácie budeme radi komunikovať na osobnom stretnutí.

 

Druh pracovného pomeru je 100% úväzok, prípadne 50% úväzok.

 

Miesto výkonu práce bude bratislavský a trnavský kraj so sídlom v Bratislave.

 

Žiadosti a životopisy s motivačným listom prosím posielajte do 16.10.2020 paralelne na adresy: zuzana.novakova@navrat.sk

a sona.ockasova@navrat.sk

 

Predpokladaný termín nástupu ihneď prípadne podľa dohody.

 

Sociálny pracovník bude v rámci projektu „Spolu pre deti - odborná a komunitná podpora náhradných rodín“ ITMS: NFP312040L218 vykonávať tieto činnosti:

 • vyhľadávanie rodín s deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti,

 • poskytovanie sociálneho poradenstva individuálnou a skupinovou formou v rámci komplexných poradenských služieb, prípadne realizácia krízovej intervencie 
  (na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti vykonávané v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí),

 • tímové plánovanie finančných aj nefinančných zdrojov pre komplexnú pomoc klientovi a jeho rodine a zabezpečenie previazania s individuálnym plánom klienta,

 • sieťovanie služieb, aktivizácia komunity napr. aj formou prípadových konferencií,

 • sociálno-právne poradenstvo ohľadom nároku na príslušné dávky v danej forme starostlivosti o zverené dieťa,

 • práca s dieťaťom a jeho rodinou, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie formou opatrení SPODaSK,

 • odborná podpora a sprevádzanie pracovníkov, ktorí budú realizovať odľahčovaciu službu pre rodiča/dieťa,

 • príprava, sprevádzanie a odborná podpora dieťaťu pri realizovaní kontaktu s členmi biologickej rodiny,  

 • príprava, sprevádzanie a odborná podpora dieťaťu a náhradnej rodine pri realizovaní programu práce so životnou históriou,

 • poskytovanie skupinovej formy poradenstva a podporných programov pri práci s deťmi a rodičmi z náhradných rodín,

 • realizácia odborných programov zameraných na podporu zdravého pripútania dieťaťa,

 • administratívne činnosti.