Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na rôzne aktivity pre deti a rodiny. Za dar ďakujeme.