Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Sme vďační firme Expodom, že nám darovala 100 ochranných rúšok

Naši kolegovia z centra Návrat v Prešove ich použijú pri terénnej sociálnej práci v sanačných rodinách. Priamou prácou v teréne, v prirodzenom prostredí, sú blízko rodinám, ktoré sú v náročnej životnej situácii. Poradenstvom, advokáciou, sprevádzaním a podpornými službami pracujú na zlepšení ich životnej situácie, aby mohli deti ostať so svojimi rodičmi alebo aby sa mohli čo najskôr vrátiť naspäť domov. Táto práca sa nedá prerušiť ani robiť na diaľku počas epidémie COVID19 a preto je pre nás veľmi dôležité mať dostatočné ochranné pomôcky. Preto firme Expodom ďakujeme za ich dar a veľmi si toto veľkorysé gesto vážime.