Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Tretí ročník projektu Keď ide o život, sa venuje téme pestúnstva. O tom, čo to znamená byť pestúnom a darovať vzťah opustenému dieťaťu, sa dozviete z videa, v ktorom Herákovci rozprávajú  o svojej rodine.

Viac o projekte Byť pestúnom sa dozviete na stránke:

http://mastovsebe.navrat.sk/byt-pestunom/