Špecializačný výcvik v odbornom poradenstve a terapii detí s ACE (Adverse Childhood Experience), vychádzajúci z princípov Dyadickej vývinovej psychoterapie Daniela Hughesa (DDP) a Terapie zameranej na attachment (AFT) Arthura Becker-Weidmana, ktorého autorkou je PhDr. Petra Winnette, PhD. Je určený pre pomáhajúcich profesionálov pracujúcich s rodinami.

Viac o ASTRA DDP slovami autorky Petry Winnette.

Podmienky zaradenia do výcviku: VŠ vzdelanie min. II. stupňa, výcvik v priamej práci s klientom (minimálne začatý), možnosť práce s rodinami počas trvania výcviku. Prípadné otázky konzultujte s lektorkami výcviku.

Lektorujú: 

Mgr. Soňa Očkášová

Mgr. Lucia Žiaková,

PhDr. Petra Winnette, PhD.,

Arthur Becker-Weidman, PhD., (formou interaktívnej online prednášky),  

Program obsahuje 125 výcvikových hodín a pozostáva z piatich 3-dňových stretnutí. 

Termíny stretnutí na rok 2022/2023: 

  1. 9. – 11. november 2022
  2. 18. – 20. január 2023
  3. 22. – 24. marec 2023
  4. 7. – 9. jún 2023
  5. 4. – 6. október 2023

Témy a obsah výcvikového programu:

  • Adverzné detské skúsenosti (ACE), princípy ASTRA DDP práce s rodičmi a dieťaťom,
  • Neurobiológia raného vývinu, neuroveda, teória attachmentu – tradičné a moderné poňatie,
  • Rámec a postupy ASTRA DDP práce s rodinou, terapia a ASTRA DDP terapia, vyhodnocovanie dieťaťa a dospelého,
  • Metóda DDP a AFT, práca s rôznymi vekovými skupinami, práca s deťmi s rôznou históriou a anamnézou, význam biologickej rodiny,
  • Supervízia nahrávok z praxe, význam rodičovských štýlov.

Cena za výcvikový program je 1300,- EUR, je možné je uhradiť v dvoch splátkach. Bližšie informácie ohľadom platieb zašleme prihláseným účastníkom.

Miesto konania výcviku je na Hálovej 16 v Bratislave.

Ak potrebujete viac informácií, píšte na lucia.ziakova@gmail.com.

Infolinka

nielen o adopcii