Základy pre starostlivosť o dieťa v náhradnej rodine.

Rozsah: 1,5 h – prednáška alebo 3 hod – seminár
Príspevok: podľa dohodnutej formy

Seminár je možné objednať aj pre uzavretú skupinu a realizovať u vás.

Kontaktujte: lubica.vyhnankova@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii