Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

ZMENA termínu!

 

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození, v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, ale aj v školstve a zdravotníctve na odborný seminár, realizovaný formou zážitkového vzdelávania s názvom: Sociálna diagnostika - využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike. 

 
Oboznámite sa s konceptom vzťahovej väzby, konceptom spracovania strát, budeme sa venovať chudobe ako fenoménu, ktorý ovplyvňuje situáciu rodín, pozrieme sa na vlastné zdroje a limity, ktoré ovplyvňujú našu prácu s klientom, čaká vás množstvo aktivít, kazuistiky a samozrejme priestor na zdieľanie skúseností a inšpirácií.

 

Tento seminár už absolvovalo viac ako 500 sociálnych pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na zasielanie prihlášok je 25.9. 2019.

 

Termín: 16. - 17.10.2019, 8:30-16:30

Rozsah: 2 dni

Príspevok: 80 eur

Číslo účtu IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, VS: 16102019. Príspevok je potrebné uhradiť do 09.10.2019.

Min počet účastníkov: 10

Kontaktná osoba: lucia.ziakova@navrat.sk 

 

Pozvanka_Socialna diagnostika.pdf

Prihláška Sociálna diagnostika

 

Lucia Žiaková