Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pracujete s detským klientom a máte jeho názor  „tlmočiť“ niekomu ďalej? Chystáte prípadovú konferenciu a potrebujete vedieť ako sa v celej situácii cíti samotné dieťa? Považujete za dôležité aby aj dieťa bolo účastné stretnutia, kde sa má o ňom rozhodovať?

 

 

Pre odborníkov pracujúcich s deťmi ponúkame v spolupráci s Lumos úvodné vzdelávanie v téme:


ZISŤOVANIE NÁZORU DIEŤAŤA. 
Priama práca s deťmi v sociálnoprávnej ochrane detí.

 

2.6. 10:00 - 16:00 hod.

Centrum Návrat v Banskej Bystrici

Námestie SNP 16, Beniczkého pasáž

 

  • Seminár je zameraný na praktické spôsoby priamej práce s deťmi, predovšetkým na podporu schopností komunikovať s deťmi, ale i s dospelými v rámci SPO.

  • Lektori na seminári predstavia praktické komunikačné nástroje, ktoré účastníkom pomôžu zisťovať názor dieťaťa a schopnosti, ktoré pomôžu zapojiť dieťa do plánovania a rozhodovania o jeho vlastnom živote.

  • Účastníci nadobudnú základnú zručnosť priamej aplikácie získaných nástrojov v praxi a obdržia základný metodický materiál.

 

Pre koho je seminár určený?

Sociálnym pracovníkom SPODaSK, mestských a obecných úradov,

pracovníkom podporných organizácií v SPO, odborným pracovníkom detských domovov, sociálnych zariadení a ďalších inštitúcií pracujúcich s deťmi,

rodičom a všetkým dospelým, ktorým záleží na tom, aby bol názor dieťaťa vypočutý.

 

Lektori

Mgr. Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a poradkyňa, koordinátorka Centra Návrat v Prešove
Mgr. Katarína Paľovová, sociálna pracovníčka

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je 35,-€.

 

 

Prihlášku zasielajte na palovova@navrat.sk do 27.5.

Počet miest je limitovaný. V prípade otázok nás kontaktujte na 0918 653 817. 

 

 

Pozvánka na stiahnutie: pngZisťovanie názoru dieťata.png