Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

 

Na Slovensku vyrastá mimo rodiny viac ako 4500 detí. Každé jedno z nich by potrebovalo na kratší či dlhší čas náhradnú rodinu.

 

Najviac uchádzačov o náhradné rodičovstvo sú manželské páry, ktoré chcú osvojením riešiť svoju bezdetnosť.

 

Najviac detí, ktoré potrebujú náhradných rodičov, sú deti staršie, deti so zdravotnými alebo inými problémami, deti, ktoré majú niekoľkých súrodencov, deti iného etnika. Náhradných rodičov pre tieto deti je stále málo.

 

Z komunikácie s verejnosťou je zrejmé, že náhradné rodičovstvo je stále považované za mimoriadne, verejnosť nemá dostatok informácií o potrebách detí a o možnostiach a podmienkach náhradného rodičovstva. Nie je vytvorené dostatočné legislatívne prostredie pre realizáciu náhradného rodičovstva pre deti so špecifickými potrebami.

 

Snažíme sa osloviť a aktivizovať potenciálne náhradné rodiny prostredníctvom: