Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Sme radi, že sa nám tento rok podarilo prehĺbiť dlhoročné partnerstvo s IKEA Bratislava a prostredníctvom spoločného projektu “Aby RODINA bola DOMOV pre DETI“ budeme spolu pomáhať rodinám v ohrození budovať dobrý domov pre svoje deti.

Projekt sme oficiálne predstavili na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila 13.8. pri príležitosti predstavenia katalógu IKEA pre rok 2015 v priestoroch obchodného domu IKEA. Privítali sme na nej asi 50 novinárov. Keďže bol taký veľký záujem zo strany pozvaných médií, novinári boli rozdelení do 3 skupiniek a postupne sa presúvali medzi 3 stanovišťami. Na jednom z nich sme novinárom interaktívne predstavili náš spoločný projekt, ktorý odštartujeme už v septembri.

Každú skupinu sme privítali v malom IKEA bytíku, kde sme sa spolu na nejaký čas zavreli. Úlohou bolo predstaviť si, že by sme tu na necelých 20 m2 mali takto spolu (okolo 12-18  ľudí) stráviť najbližších 24 hodín. Mnohí si okamžite predstavili výzvy a diskomfort, ktoré by ich čakali v takýchto stiesnených podmienkach a s ľuďmi, ktorých si na toto dobrodružstvo ani nevybrali. Preto sme ich hneď vyzvali, aby hľadali možnosti, čo by mohli pre seba urobiť, aby sa cítili lepšie... Ale to nestačilo a nasledovala ďalšia úloha, v ktorej mali pouvažovať, čo by mohli urobiť pre niekoho z ľudí okolo, aby sa oni cítili lepšie a aj to urobiť. Každý sa tejto výzvy chopil so sebe vlastným nasadením a kreativitou, ale nálada sa celkovo zlepšovala. Niektorí si navzájom ponúkli stoličku na sedenie, iní začali upratovať rozhádzané hračky či využili prázdne poháre a potešili sa „imaginárnym“ prípitkom... Pocit a prežívanie ľudí, ktorí využili naplno svoj potenciál sa naozaj zlepšil. Stav svojich emócií po zrealizovaní týchto malých opatrení ohodnotili minimálne o jeden stupeň lepšou známkou ako na začiatku. 

 
Touto aktivitou sme ilustrovali našu prácu s rodinami v ohrození, ktoré žijú v obmedzených a často nevyhovujúcich priestoroch, alebo na nich tlačia iné ťažkosti a výzvy každodenného života – málo peňazí, žiaden priateľ, na ktorého by sa mohli obrátiť o pomoc, či radu a pod. Aby sme im pomohli, nevytiahneme však z vačku peniaze, ani nemáme pre nich väčší byt. Musia „variť“ z toho, čo majú a využiť to, čo majú k dispozícii. Podobne ako IKEA – dáva inšpiráciu k funkčnému využitiu aj malých priestorov bytu, my sa snažíme s rodinami v ohrození hľadať možnosti, ako sa spolu mať lepšie a ako vytvoriť kvalitnejšie a bezpečnejšie prostredie pre svoje deti prostredníctvom aktivizácie tých zdrojov, ktoré majú k dispozícii. 
 
IKEA v rámci projektu podporí včasné a komplexné služby rodinám v ohrození, aby sme im pomohli využiť vlastné sily, schopnosti a možnosti a zabránili tak vyňatiu detí z rodiny v čase, keď sa dá ešte niečo urobiť.
 
Ak sa chcete o našom spoločnom projekte dozvedieť viac, prečítajte si tlačovú správu a sledujte od septembra naše aktivity v obchodnom dome, na facebooku a v newslettri IKEA.
 

Ivana Bizoňová, PR a fundraising
Lenka Dvornáková, sanácia rodín v ohrození

 

navrat_ikea_logo-horizontal-bez-popisu.png