Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pobyty

Služby rodinám, ktoré väčšinou prebiehajú v našich centrách alebo v domácnosti klientov, obohacujeme o víkendové pobyty. S rodinami tam môžeme stráviť viac času, byť s nimi v menej formálnych situáciách a lepšie im porozumieť. Poskytujú nám priestor na hlbšiu diagnostiku, na nahliadnutie do foriem a spôsobov komunikácie v rodinách, vidíme, v čom sa im dobre darí a v čom by potrebovali pomôcť. Tak im môžeme priamo na pobyte alebo neskôr poskytnúť poradenstvo a služby išté na ich mieru.

 

Program pobytu je organizovaný tak, aby rodičia aj deti dostali priestor vyjadrovať svoje emócie a zdieľať sa so svojim prežívaním, čo napomáha prehlbovaniu vzťahov a aj pracovať s pravidlami a režimom. Získajú od nás aj ocenenie snahy a vôle, ocenenie za veci, v ktorých sú dobrí a ktoré im ako ich silné stránky môžu doma ďalej rozvíjať a môžu im pomôcť prekonávaní  kríz.

 

Víkendový pobyt je zároveň priestor pre reflektovanie ťažkej minulosti (čo je dôležité pre jej uvedomenie si a hľadanie nových spôsobov zvládania rôznych záťažových situácií) a na spoločné hľadanie možností realizácie predstáv o budúcnosti.

 

Niektoré pobyty orientujeme viac na vzdelávanie rodičov v nejakej konkrétnej téme, ktorá im môže pomôcť pri porozumení deťom a ich výchove, budovaní pevnejších a hlbších rodinných vzťahov.

 

Počas pobytov je pre deti pripravený špeciálny program, ktorý vedú vyškolení a odborne vedení dobrovoľníci. V niektorých blokoch pracujeme s deťmi a rodičmi spoločne.

 

Zo skúseností vieme, že takáto podporná služba pomáha prehĺbiť vzťah a dôveru rodín a zvyšuje efektivitu priebežne poskytovaných služieb.

Čo som dostala na pobyte so Janette. Ohliadnutie za pobytom pre rodičov rómskych detí so Janette Mottlovou.

Poznáte STanleyho RACHa? My sme sa s ním spolu s náhradnými rodinami stretli na novembrovom poradenstvo-terapeutickom víkendovom pobyte v Banskej Štiavnici. 

Podľa niekoho je STanley veľký, podľa iného malý, niektorí sú presvedčení, že neexistuje.

Týmto heslom sa niesol druhý marcový víkend, ktorý sme strávili spolu s rodinami čerstvo prijatých detí pod Tatrami v obci Gerlachov.

V našej práci sa často stretávame s tým, že nie vždy môžu byť deti spolu so svojimi rodičmi. A občas sa stretneme aj s tým, že súrodencov, ktorých život rozdelil do rôznych nových rodín, môžeme znovu spájať.

To, čo sme v živote zažili, nám dáva silu, no niekedy nás to o ňu aj oberá. O tom sme sa rozprávali na októbrovom pobyte pre rodiny.

Na to, aby človek dostal občas bláznivý nápad netreba veľa. Stačí svieži vzduch a hrejivé slnečné lúče prvého jarného dňa.

... stretli sme sa júlový víkend (4. - 6.7.2015) so siedmimi rodinami v rekreačnom zariadení Lúčka-Potoky, aby sme aj naďalej s nimi pracovali na vytváraní dobrého a bezpečného domova. 

Skúste si predstaviť miesto, kde ste sa ako dieťa cítili naozaj bezpečne. Mnohí ľudia si prirodzene predstavia svoj domov či náručie svojich rodičov. Avšak niektorí z nás možno takéto miesto nemali a hľadajú ho dodnes.

Bezpečie sa stalo aj hlavnou témou víkendového pobytu pre mladých v Hermanovciach pri Vranove.