Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Kluby

Kluby náhradných rodín sú organizované Návratom a Asociáciou náhradných rodín. Ide o pravidelné stretnutia ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Cieľom stretnutí je navzájom sa podporiť, nájsť pomoc a pomoc podať aj ďalej.

 

V tomto prípade sú to teda stretnutia náhradných rodín a rodičov, ktorí spolu zdieľajú problémy a radosti náhradného rodičovstva alebo jednoducho svojho života s deťmi.

 

Kluby sú otvoreným komunikačným priestorom, čiže aj priestorom pre ľudí, ktorí nie sú náhradnými rodičmi, ale majú záujem o to stať sa náhradnou rodinou/rodičom, alebo sa jednoducho dozvedieť niečo viac o tejto problematike.

 

Počas klubov majú deti svoj vlastný program, ktorí pre nich pripravujú vyškolení dobrovoľníci. Na kluboch trávia čas s deťmi s podobnými príbehmi a z podobného prostredia.

Keď to nakoniec zhrnieme, "klub je miestom, kde nemusíme nič vysvetľovať a môžeme tráviť čas s ľuďmi s podobnými životmi ako ten náš".


Miesta pravidelných stretnutí (zoradené podľa abecedy):

Banská Bystrica (od r. 1997)

čas: momentálne prebieha podľa záujmu Klubík pre deti od 0 do 6 rokov dohody s rodičmi
miesto: Centrum Návrat v Banskej Bystrici, Námestie SNP 16 (Beniczkého pasáž), Banská Bystrica
kontakt: Petra Hlasná -  petra.hlasna@navrat.sk

 

Bratislava (od r. 1993)

čas: prvý piatok v mesiaci o 17:30
miesto: MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava
kontakt: koordinátorky klubu Oľga Hátasová - 0907 604 556, olga.hataska@gmail.sk a Katarína Kuchťáková - 0903 828 569, katarinakuchtakova@gmail.com

 

Košice (od r. 2004)

čas: podľa dohody 
miesto: Čajovňa UPC, Hlavná  89
kontakt: koordinátorkou klubu Bernadeta Košiková - 0907 90 80 91

 

Levice (od r. 2002)

čas: druhý piatok v mesiaci o 17.00, 
miesto: Pastoračné centrum 
kontakt: koordinátorka Beata Konkoliová – 0904 838 532, 036/62 21 14 85, konkobea@orangemail.sk

 

Lučenec

Možnosť konzultácií s náhradným rodičom: Agáta Zubáčová – 047/437 01 61

 

Martin (od r. 2000) 

čas: druhý piatok v mesiaci o 17:30
miesto: Thurzova 16 (budova bývalého generálneho riaditeľstva, treba si vziať prezúvky)
kontakt: koordinátorka klubu Mária Paľovičová - 043/428 52 63,  0907 827 367,palovicovci@gmail.com

 

Nemšová (od r. 2010)

čas: tretí piatok v mesiaci o 16:30
miesto: ZŠ Janka Paľu (štátna ZŠ) v priestoroch družiny ZŠ
kontakt: koordinátorka klubu Monika Psotná - 0905 292 580, psotna.m@gmail.com a Zitka Kebísková - 0905 234 854, kebiskovazitka@gmail.com

 

Nitra (od r. 1995) 

čas: druhý piatok v mesiaci o 17:00
miesto: SKHC na Samovej 4
kontakt: koordinátorka klubu Anna Cabadajová - 0903 413 575, anna.cabadaj@gmail.com

 

Poprad

čas: druhý piatok v mesiaci o 17:00 (odporúčame vopred kontaktovať koordinátorku)

miesto: Pastoračné centrum RKC v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 15, vchod zozadu budovy

kontakt: koordinátorka klubu Daniela Porubská - 0919 048 650, klub.hniezdo@gmail.com

 

Považská Bystrica (od r.  2011)

čas: aktuálne informácie sú na podstránke Centra Návrat Žilina, prípadne kontaktujte koordinátorku klubu (stretnutia sú cca raz za 2-3 mesiace)
miesto: Materské centrum Včielka, Základná škola, Rozkvet 2047 
kontakt: koordinátorka klubu Martina Laskovičová - 0908 368 829, matal@centrum.sk

 

Prešov (od r. 1996)

čas: každý 3.piatok v mesiaci od 16:00 hod.
miesto: Svätopluková 12, Prešov -Centrum Návrat v Prešove
kontakt: koordinátorka klubu Alexandra Maňkošová, klubrodinpresov@gmail.com

 

Šaštín

čas: podľa dohody
miesto: Oratórium Šaštínskej baziliky
kontakt: koordinátorky Alexandra Mercellová - 0905 423 128, amercellova@gmail.com a Marta Reháková - 0908 707 649, rehakovam@azet.sk

 

Rožňava (od r. 2011)

čas: prvý piatok v mesiaci od 16:00
miesto: CVČ na Šafárikovej ulici 
kontakt: koordinátorka klubu Lucia  Kocianová Janková 0910 975 460

 

Ružomberok

čas: druhý piatok v mesiaci o 16:00
miesto: Pobočka Úsmev ako dar (Madačova 3, RK)
kontakt: Iveta Melicherová, melicherovaiveta@gmail.com, 0915 873 086 a  Martina Kulaková, kulak@centrum.sk,  0908 447 845

 

Trenčín 

čas: druhý piatok v mesiaci o 17:00
miesto: Centrum voľného času Trenčín, Východná 9, Trenčín - Juh (areál ZŠ Východná v Trenčíne)
kontakt: koordinátorka klubu - Katka Šedivá  - 0908 536 402, kata.ma@centrum.sk

Klub v Trenčíne hľadá dobrovoľníkov na prácu s deťmi!

 

Trnava (od r. 2006)

čas: tretí piatok v mesiaci
miesto: Materské centrum na Sídlisku Linčianska, na Limbovej 4
kontakt: Mgr. Jana Chalányová - 0903 748 829, jana.chalanyova@navrat.sk

 

Zvolen (od 2012)

čas: nepravidelne, podľa dohody
miesto: Komunitné centrum OKO- sídlisko západ (KC je v ZŠ)
kontakt a info o aktuálnych stretnutiach: koordinátorka Iveta Geljenová - 0908 943 816, geljenova@gmail.com">geljenova@gmail.com

 

Žilina

čas: tretí piatok v mesiaci o 17:00 - 19:30
miesto: vo východnom paláci Budatínskeho hradu, Žilina
kontakt: Jitka Boldová, 0917 940 880, jboldova@gmail.com

 

Podporná skupina mladých dospelých z náhradných rodín

Neformálne stretnutia sú organizované pre všetkých nakontaktovaných mladých ľudí - v Banskej Bystrici každý druhý mesiac. Dátum, miesto a čas stretnutí sú upresnené emailom alebo telefonicky.

 

Vďaka Klubu náhradných rodín, moje Krvavé pierko pozná veľa detí ako je on, nemyslí si, že je to ktovieaká špecialita a nevidí dôvod, prečo to tajiť.