Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Výroky typu „problémové či nezvládnuteľné dieťa, hyperaktívny žiak,...“ sú nálepky, z ktorých sa nedozvieme, čo je skutočným problémom konkrétneho dieťaťa a nenájdeme v nich ani žiadnu indíciu, ktorá by nám pomohla nájsť primerané riešenie, ktorým by sme mohli adekvátne a konštruktívne reagovať na správanie dieťaťa. Tieto vyjadrenia majú charakter hodnotenia osobnosti dieťaťa, v bežnej komunikácii sa veľmi ľahko a rýchlo preberajú a v konečnom dôsledku významne a negatívne ovplyvňujú verejnú mienku o dieťati v jeho sociálnom prostredí.

 

Ak nebudeme automaticky preberať tieto označenia, ale budeme sa viac pýtať, čo konkrétne dieťa trápi, čo mu robí ťažkosti, kde a s kým žije a ako sa mu tam žije, zistíme, že existuje iba dieťa, ktoré má problém/y. V závislosti od konkrétneho prípadu môže byť aj množstvo problémov veľmi rôzne a to, čo sa nám dospelým javí ako maličkosť, môže byť z perspektívy dieťaťa „obrovským balvanom“.

 

Zrazu môžeme vidieť pred sebou dieťa, ktoré potrebuje pomoc a ktoré svojim, niekedy aj extrémnym a pre dospelých neprijateľným správaním kričí o túto pomoc.


Okrem toho, že sa budeme snažiť porozumieť jeho životnej situácii, že ho začneme prijímať také aké je, že mu začneme dôverovať, môžeme ho naučiť zvládnuť tieto, pre neho náročné situácie. Jednou z mnohých možností je aj tréning rozvoja sociálnych kompetencií prostredníctvom Programu ART. Vďaka intenzívnemu tréningu si dieťa osvojí potrebné sociálne zručnosti, naučí sa regulovať svoj hnev a vyjadriť ho neubližujúcim spôsobom a začne si viac uvedomovať, že každé jeho rozhodnutie ako sa zachovať v konkrétnej situácii, sa dotkne životov tých druhých.

 

Ďakujeme organizátorom TEDx Prešov za príležitosť prezentovať tieto naše myšlienky a môcť ich tak šíriť k dospelým, ktorí pomáhajú deťom zvládnuť ich problémy.

 

Peter Fudaly,
špeciálny pedagóg Centra Návrat v Prešove

 

Ilustračné snímky sú použité so súhlasom TEDx Prešov.
Videonahrávka prezentácie bude v blízkej dobe dostupná na internete prostredníctvom kanála youtube.