Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

To decko sa ani pozdraviť nevie! Slovo ďakujem od nej nečakajte! Tá dnešná mládež.... nič si nevážia, arogantní sú, drzí! Očakávajú a požadujú všetko a na druhých nehľadia! A čo je ešte horšie, agresivita rastie, voči dospelým žiadna úcta, žiaden rešpekt...

 

Sú vám takéto hodnotenia detí a mládeže známe? Sami máte z detí občas taký pocit? Prinášame pomoc rodičom, učiteľom či kamarátom, ktorí to takto prežívajú. A ako? Tým, že pomôžeme „problémovým deťom“ spolu s ich spolužiakmi, kamarátmi - naučíme ich pracovať so svojim hnevom, správať sa ohľaduplnejšie k druhým alebo sa jednoducho naučiť najprv uvažovať a až potom konať...


Návrat, o.z. v spolupráci s Diakonhjemmet University College (DHR) v nórskom Sandnes prináša na Slovensko novú metódu zvyšovania sociálnych kompetencií detí a mládeže – program ART (Aggression replacement training).


Projekt s výstižným názvom „ART a správna parta“ má za cieľ zorganizovať kurzy a vyškoliť cca 40 ART trénerov, a tak postaviť základy pre implementáciu a šírenie programu ART na Slovensku.

 

„Program ART je overenou metódou, ktorej cieľom je naučiť deti a mládež vhodnejšiemu správaniu, ako je to, ktoré ich dostáva do problémov.Učia sa ako zvládať svoj hnev prijateľnejším spôsobom než agresivitou a ako v rôznych situáciách brať ohľad tak na seba, ako aj na druhých. Hoci ART nie je všeliek, deťom sa cez skupinový tréning, s podporou rodiny a školy, zmení správanie k lepšiemu a sami sa cítia v kontakte s druhými sebaistejšie a spokojnejšie“ – hovorí koordinátorka projektu a ART trénerka Mgr. Tatiana Ivanická.


Ďalšími cieľmi projektu „ART a správna parta“ je priama práca s deťmi s využitím programu ART, položenie základov pre zavedenie metódy na Slovensku a odvedenie tréningov s ôsmimi detskými skupinami, ktorých členmi sú aj deti v riziku ohrozenia.


Vyškolených je už na Slovensku 21 ART trénerov, ktorí zavádzajú metódu do škôl a iných organizácií (napr. nízkoprahové a krízové centrá) zameriavajúcich sa na prácu s deťmi a mládežou v rôznych regiónoch Slovenska. Program je určený pre deti a mládež všetkých vekových kategórií, dokonca aj pre dospelých. Pod vedením školených ART trénerov sú malé skupiny detí a mládeže vedené sériou 30 tréningov v priebehu cca. 10 týždňov. Vyššia intenzita tréningov (3 v týždni) je podľa výskumov veľmi efektívnym spôsobom vedúcim k zmene starých vzorcov správania na nové. Viac informácií nájdete na www.navrat.sk alebo na adrese: peter.fudaly@navrat.sk


Partnerom v projekte je Diakonhjemmet University College v nórskom Sandnes. Vysoká škola ponúka, okrem dvoch bakalárskych odborov, dvojročné nadstavbové štúdium pre odborníkov v sociálnej oblasti, zamerané na tréning sociálnych kompetencií. DHR bolo významným partnerom v implementácii programu ART napríklad v Dánsku, Švédsku, Rusku, Poľsku aj na Islande.
Návrat je občianske združenie, ktoré od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Pracovníci Návratu sú presvedčení, že jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin. Návrat prináša aj inovatívne metódy do slovenskej praxe pre prácu s deťmi a rodinami.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.