Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

ART - tréning rozvoja sociálnych kompetencií

„Je jednoduché nahnevať sa, ale nahnevať sa na tú správnu osobu, v správnom čase, v správnej situácii a správnym spôsobom je už oveľa náročnejšie...“
Aristoteles, v Gundersen, Olsen, Finne 2008

 

Zvládanie vlastného hnevu a agresivity je bezpochyby jednou z kľúčových zručností, ktoré do života potrebujeme.


ART (Aggression Replacement Training) je osvedčenou metódou učenia sa sociálnym zručnostiam pre deti rôzneho veku. Tešíme sa, že vďaka spolupráci s vysokou školou Diakonhjemmet Hogskole v Nórsku a vďaka finančnej podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadáciou na podporu sociálnych zmien sa nám podarilo túto metódu priniesť aj na Slovensko.

 

V rámci nášho projektu „ART a správna parta“ boli v rokoch 2014-2015 vyškolení tréneri tohto programu – odborníci z Návratu a ďalších organizácií, previedli programom prvé skupinky detí a budú ďalej program kvalifikovane realizovať aj pre ohrozené skupiny detí a mládeže. Tieto deti a mladí ľudia budú trénermi systematicky vedení v osvojovaní si: schopnosti uvedomovať si vlastné pocity, porozumieť sociálnym situáciám a korigovať vlastné správanie smerom k prosociálnemu konaniu.

 

pdfVýsledky projektu

pdfZoznam trénerov programu ART na Slovensku

pdfŠtandardy ART programu

pdfAko sa stať ART trénerom

 

Ako fungujú či nefungujú(?) nálepky a čo môže pomôcť deťom, ktoré ich dostávajú hovorí Peter Fudaly na TEDx v Prešove.

Pozývame vás na ART – tréning rozvoja sociálnych kompetencií.

S touto témou vystúpil na TEDx v Prešove Peter Fudaly z Centra Návrat v Prešove. TEDx sú lokálne podujatia inšpirované a zastrešené medzinárodným formátom TED konferencií, ktorých cieľom je prezentovať „myšlienky hodné šírenia“.

Implementácia programu ART (aggression replacement training - tréning nahradzovania agresivity iným správaním) pre deti a mládež v riziku ohrozenia v Slovenskej republike.

Učiteľky skonštatovali, že u niektorých žiakov zaznamenali pozitívne zmeny napríklad v oblasti komunikácie a v oblasti rovesníckych vzťahov. Tiež si myslia, že „by bolo vhodné realizovať tento program práve u takých žiakov, u ktorých boli spozorované problémy v správaní“.

Tlačová správa - Problémové deti nie sú zlé...
...kameňom úrazu sú často ich slabé sociálne zručnosti...

S myšlienkou implementácie programu ART na Slovensku sme sa začali zaoberať už niekedy v roku 2002. Trvalo viac ako desať rokov, kým doško k jeho realizácii, ale je tu - ART a správna parta.

Začiatkom februára 2014 sa uskutočnil v rámci projektu „ART a správna parta“ prvý blok kurzu trénerov programu ART.

Tešíme sa, že vďaka projektu "Art a správna parta" môžeme ako prví priniesť metódu ART (Tréning nahradzovania agresivity iným správaním) na Slovensko a vyškoliť 40 odborníkov, ktorí sa stanú jej trénermi.