Mgr. Marek Berky

sociálny pracovník

arrow-right arrow-right

Som terény sociálny pracovník a som veľmi rád, že som našiel uplatnenie práve v tejto neštátnej inštitúcii, ktorá má v praxi pomáhajúci charakter. Radšej som na pomáhajúcej strane, ako direktívnej a kontrolnej. Viem, že aj táto strana mince je dôležitá, no v Návrate som našiel nový zmysel pomáhať a nesúdiť. Udržať rodinu v celku, aj keby iní už dávno „lámali palicu, hľadali dôvod ako sa to nedá, alebo prečo sa to nedá“. Návrate napriek všetkým prekážkam  s ktorými sa stretávame sa tým neriadime a snažíme sa udržať deti v rodine a nájsť všetky alternatívy, aby malo každé dieťa svoj domov a to ma neskutočne baví a teší.

Vzdelanie a výcviky:

 • 2011-2016 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave -vysokoškolské štúdium 2. stupňa v odbore sociálna práca
 • 2016 – National Democratic Institute- NDI workshop na tému vzdelávanie rómskych žiakov a zdravie v rómskych komunitách v rozsahu 22 hodín
 • 2015 – Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu Envirozážitok v rozsahu 50 hodín priamej výuky a 60 hodín individuálnej výuky, Iuventa
 • 2015 – Pasívna účasť na konferencii 10 rokov budovania mostov k rodine.
 • 2014 – Osvedčenie vzdelávacieho programu práca s mládežou v rozsahu 16 hodín priamej výuky, Iuventa 
 • 2013 – Osvedčenie o absolvovaní základného vzdelávania mládežníckych vedúcich v rozsahu 40 hodín priamej výuky a 10 hodín individuálnej výuky, Iuventa
 • 2013 – Konferencia Rómsky inštitút: Téma aktívny občan, aktivista a participácia Rómov – v rozsahu 23 hodín

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 • od augusta 2016 – Centrum Návrat v Banskej Bystrici – pracovná pozícia: sociálny pracovník
 • aktivista v projektoch ako Psota na Slovensku a Živá knižnica
 • 2016 – Medzitrh práce Šanca pre všetkých Magurská 16, Banská Bystrica – pracovná pozícia: organizátor
 • 2011 – 2016 – Zariadenie núdzového a dočasného ubytovania Kotva. IV „Útulok pre rodiny s deťmi“ Banská Bystrica – pracovná pozícia: Asistent sociálneho pracovníka
 • 2014 – Certifikát – parciticipated as a volunteer for the project „Dikh Ne Na Bister“ Roma Genocide Remembrance Initiative Krakow, Poland

Vo svojom živote som stretol veľa ľudí s rôznymi osudmi a príbehmi je fajn, že tí ktorí sa ocitnú v núdzi viem nasmerovať na cestu, kde je východisko a riešenie a v Návrate ho mnohí môžu nájsť. Som optimista milujem humor a milujem nekomplikovanosť. Milujem svoju dcérku Viktóriu. Keby sme všetci ostali deťmi svet by bol krajší ☺

Infolinka

nielen o adopcii