Mgr. Katarína Hodošková

sociálna pracovníčka

arrow-right arrow-right

V návrate pracujem od augusta 2020 ako sanačná sociálna pracovníčka. Vyštudovala som sociálnu prácu. Už počas vysokoškolského štúdia som zistila, že je pre mňa veľmi naplňujúce, keď pracujem na lepších zajtrajškoch ľudí, ktorí to nemajú v živote práve ružové. Moja pracovná náplň je práca s biologickými rodinami. Cieľom je predísť situáciám, ktoré by mohli ohroziť zdravie rodiny. Niekedy je to len maličkosť, v podobe nedostatočnej komunikácie a následné odcudzenie sa. Inokedy je to o tom, ako naučiť matku a otca rodičovským zručnostiam. Každá rodina je individuálna a preto viem, že ma táto práca neomrzí. Zažívam každý deň niečo nové. Vybavenie pomoci, materiálnej či potravinovej, aj to je náplň mojej práce. Prioritou mi však je pomoc k svojpomoci.

Vzdelanie:

  • sociálna práca UK
  • školenie: Vyhodnocovanie potrieb dieťaťa a tvorba individuálneho plánu ochrany dieťaťa

Odborná prax :

2020 Návrat

2010 – intenzívna prax počas štúdia na vysokej škole v rôznych oblastiach sociálnej práce

Dobrovoľnícka práca:

  • usporadúvanie sprievodných športových akcií pre deti a mládež
  • vedenie tematických ručných prác so zdravotne ťažko postihnutými deťmi a ich rodičmi (Vianoce, Veľká Noc, Deň matiek a podobne)

Mimo práce sa naplno venujem svojej rodine a priateľom. Bavia ma ručné práce všetkého druhu a svoje hobby potrebujem ako relax po náročnom dni. Najviac sa venujem krížikovému vyšívaniu a pečeniu medovníkov (celý rok mám Vianoce J)

Infolinka

nielen o adopcii