Bc. Irenka Masárová

asistentka sociálnej práce

arrow-right arrow-right

V Návrate pracujem ako asistentka sociálnej práce. Poskytujem sociálne poradenstvo klientom pri úprave rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa, jeho rodičov alebo inej plnoletej fyzickej osoby. Venujem sa rozvojovým a edukačným aktivitám pre deti, pomáham  deťom pri učení, pri rozvoji rodičov, ako sa učiť s deťmi. Snažím sa viesť klienta k pozitívnemu riešeniu svojej životnej situácie. Vyhotovujem a zároveň vyhodnocujem plán činnosti klienta a spracovávam administratívu spojenú s klientmi.

Prečo Návrat? Vždy som bola naklonená pre prácu s ľuďmi, deti odmalička zbožňujem a myslím si, že každé dieťa má nárok na rodinu a malo by ostať v rodine, pokiaľ je to možné. V rôznych smeroch si ma Návrat získal, tým akým oblastiam sa venuje.

Vzdelanie a výcviky:

  • 2017 – 2020: Pedagogická fakulta UMB – Sociálna práca – Bc. – asistentka sociálnej práce
  • od 2020 – Mgr. stupeň štúdia sociálna práca

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

  • 2018 – 2019: Service- learning Chillpoint – PdF UMB – vybudovanie oddychovej zóny pre študentov, nadobudnuté komunikačné zručnosti, timemanagment, zvládanie krízových situácií
  • 2019 – 2020: Service- learning Tancom k sebe OZ Nádej deťom – vybudovanie priestoru, pre deti zo sociálne slabších rodín, na rozvoj talentu a predchádzanie sociálno-patologickým javom prostredníctvom tanca a voľného času v bezpečnom prostredí
  • 2017 – 2020: Asistentka v ŠZŠ cez Centrum dobrovoľníctva- Môj svet je tvoj – asistencia deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami počas výučby v špeciálnej základnej škole
  • 2018: Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít – PdF UMB – Práca s mládežou, timemanagment, vedenie dobrovoľníkov, zostavenie plánov

Tí čo ma poznajú hovoria, že som osoba, ktorá sa rada smeje a skoro stále má úsmev na perách. Deň bez smiechu mi príde, akoby ani nebol. Rada spoznávam nových ľudí, objavujem nové miesta, nadobúdam nové skúsenosti. Som človek, ktorý rád trávi čas s ľuďmi na ktorých mi záleží, no rada aj spoznávam nových ľudí.  Práca s ľuďmi ma vždy napĺňala a rada pomôžem keď môžem, preto aj práca v Návrate ma napĺňa veľkou radosťou. Niekedy sú okolnosti v živote človeka nevyspytateľné no ja sa nikdy nevzdávam len tak bez boja. Mojim povzbudením/mottom je, že „všetko je možné tomu kto verí, Bohu predsa nič nie je nemožné”. 

Infolinka

nielen o adopcii