Podporte
nás
22.10.2019

POZVÁNKA Tréning lektorov terapie dotykom

Ponúkame vám výnimočný tréning, na ktorom sa absolútne zmení váš pohľad na fyzický kontakt a naučíte sa veľa nielen o poruchách fyzického kontaktu (príliš „lepivé“ deti alebo deti odmietajúce fyzický kontakt) a jednoduchých možnostiach ich liečby dotykom. Naučíte sa tiež ako terapia dotykom môže meniť či zlepšiť vzťahy medzi rodičmi a deťmi a zmierniť niektoré negatívne prejavy v správaní.

Odborné zázemie terapie dotykom je v teórii pripútania, koncepte ranej traumy, terapii senzorickej integrácie, bazálnej stimulácii a detských masážach. Terapia dotykom realizovaná ako program alebo kurz rozvoja rodičovských  zručností  je výborným nástrojom pre tvorbu bezpečného pripútania/vzťahovej väzby, ale aj preventívnym programom v oblasti zanedbávania, týrania a zneužívania detí.

Pre koho je tréning určený:

  • pre všetkých, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori sprevádzajúci rodičov na ceste k citlivému a ohľaduplnému dotyku s deťmi
  • obzvlášť je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú s rodinami vo veľkom ohrození, s náhradnými rodinami a profesionálnymi rodinami (výhodou je vzdelanie z oblasti psychológie, sociálnej práce, prípadne špeciálnej pedagogiky a prax v oblasti poradenstva, terapií a práce s rodinou)

Forma tréningu:

  • kontaktný tréning, počas ktorého si v stabilných dvojiciach natrénujete princípy i spôsoby terapie dotykom, účastníci prežijú účinky terapie dotykom na vlastnej koži, získajú spätnú väzbu na svoj dotyk voči druhým
  • tréning je v malej skupine (maximálne 12 účastníkov)
  • súčasťou tréningu je aj sebapoznávacia a sebareflexívna časť

1.deň : 10,00 – 17,00
2. deň: 9,00 – 19,00
3. deň 9,00 – 16,00

Najbližší termín: 25.-27.5.2021
Miesto tréningu: Centrum Návrat v Banskej Bystrici, Nám. SNP 16 (v prípade priaznivého počasia bude časť tréningu prebiehať vonku)
Rozsah: 24 hodín/3 dni  + 8 hodín supervízie

Pre získanie certifikátu lektor terapie dotykom a možnosti viesť samostatne rodičov zo zraniteľných skupín platí  okrem absolvovania 100% hodín tréningu aj povinnosť absolvovať supervíziu s vlastným prípadom využitia terapie dotykom a zúčastniť sa záverečnej tréningovej supervízie.

Príspevok: 240 eur tréning (+ príspevok 50 eur na supervíziu)
Min počet účastníkov: 8
Zasielanie prihlášok do: 10.4.2021
Výber účastníkov do: 30.4.2021

Poplatok je potrebné uhradiť po potvrdení o prijatí na tréning, najneskôr však do 5.5.2021 na účet SK143100000000400045 8116 s použitím VS 25052021.

Pri odhlásení 14 – 7 dní pred tréningom vám vrátime 50% poplatku, pri odhlásení 7 a menej dní pred tréningom poplatok nevraciame.


Prihlásenie: tu

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii