2.10.2018

POZVÁNKA Seminár Atlas bezpečia

Zážitkový a praktický seminár ponúkame pre pracovníkov škôl, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako pracovať s deťmi s ťažkým životným príbehom.

Seminár pre učiteľov, špeciálnych pedagógov, a školských psychológov z celého Slovenska, ktorí sú v školskom prostredí v kontakte s deťmi žijúcimi v adopcii, v pestúnstve, u príbuzných, v profesionálnych rodinách, prípadne v inej forme náhradnej starostlivosti alebo s deťmi, ktoré zažívajú náročné situácie.

Účastníci semináru dostanú  aj Atlas bezpečia – súbor materiálov a odporúčaní, ktoré sa dajú využiť na vyučovaní. Atlas bezpečia obsahuje aj originálny príbeh O zranenom levovi, s komentármi pre učiteľov. 

Účastníci semináru získajú prehľad ako nazerať na deti, ktoré v najzraniteľnejšom období života prežili nepriaznivé a nebezpečné situácie (strata biologických rodičov, zmeny výchovných prostredí, násilie, dlhotrvajúcu nevhodnú starostlivosť, opustenosť…), ale aj ako tieto situácie ovplyvnili ich prežívanie a správanie (pamäť, logické myslenie, pozornosť, schopnosť učiť sa, reguláciu emócií a uspokojenie svojich potrieb a pod.).  Spolu s účastníkmi hľadáme cesty ako týmto deťom porozumieť, pomôcť im lepšie fungovať v školskom prostredí a začleniť ich medzi nás.

Kedy: 11.6.2020, 13:00-16:00

Kde: v Centre Návrat v Banskej Bystrici, Nám SNP 16

Cena: 25 eur

Prihlásenie: do 1.6.2020

Počet miest je výrazne limitovaný našimi priestormi, o účasti na workshope rozhodne rýchlosť Vášho prihlásenia cez online formulár: https://forms.gle/ATxdP7yhDs3o6Seb6

Po potvrdení Vášho prihlásenia, prosíme uhradiť platbu najneskôr do 8.6.2020 na číslo účtu: IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, VS: 11062020

Mgr. Lucia Žiaková,
Centrum Návrat v Banskej Bystrici

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii