Podporte
nás
23.1.2019

Naplnený rok 2018

Deťom, ktoré čakajú na návrat do rodiny sme venovali tretí ročník projektu Keď ide o život. Na kameru vypovedali tri pestúnske rodiny o tom, čo to znamená byť pestúnom a darovať vzťah dieťaťu, ktoré to potrebuje. Filmy s názvom Náhradní a predsa nenahraditeľní v sebe nesú nádej pre deti, ktoré zostávajú v detských domovoch kvôli rôznym znevýhodneniam. Podľa záujmu na sociálnych sieťach a po prvých informačných stretnutiach s potenciálnymi pestúnmi, môžeme už dnes povedať, že výzva nezostala nepovšimnutá a podarilo sa osloviť ďalšiu časť ľudí, ktorí môžu reálne pomôcť. V minulom roku sme žili úsilím nachádzať rodičov aj pre deti, ktoré štátne orgány označujú ako ťažko umiestniteľné.

V roku 2018 Návrat poskytoval intenzívnu dlhodobú pomoc 100 až 150 rodinám, v ktorých žijú deti ohrozené inštitucionalizáciou. Celkovo v 11 lokalitách 30 sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov a psychológov podporuje rodičov a pomáha im zvýšiť kapacity a motiváciu, aby venovali svoje úsilie primárne budovaniu vzťahov a potrebnej starostlivosti o deti. Profesionáli Návratu pravidelne cestujú za rodinami aj do ťažko prístupných lokalít, aby sa podarilo vyriešiť krízu a ohrozené deti nemuseli byť umiestnené v inštitúcii. Tím Návratu v mnohých prípadoch spojil sily s tými odborníkmi, ktorí presadzujú rodinné modely starostlivosti o ohrozené deti svojou osobnou angažovanosťou v roli sudcov, sociálnych pracovníkov v štátnej správe a ďalších profesií, ktoré sú súčasťou systému sociálno-právnej ochrany detí. Iniciovali sme zmeny v prístupe štátnych inštitúcií v prípadoch konkrétnych rodín a detí v prospech nenahraditeľnosti rodinných vzťahov dieťaťa.

V predošlom roku 7 novonarodených opustených detí v nemocnici v Brezne, Banskej Bystrici a Trenčíne, zažívalo nielen starostlivosť zdravotníckeho personálu, ale aj citlivú náruč svojej Dominiky, kým z pôrodnice odišli k profesionálnym mamám alebo sa inak rozhodlo o ich osude. Zachytili sme obrovský záujem a nadšenie dobrovoľníkov, ktorých sme pre tento typ pomoci školili – ľudia chcú byť Dominikami a vidia zmysel v desiatkach hodín, ktoré takto strávili s deťmi.

Podporné skupiny pomáhajú zdieľať sa s ľuďmi v podobných životných situáciách a týmto spôsobom nájsť nový pohľad na riešenie svojich problémov. Vďaka terapii sa rodičia cítia kompetentnejší a menej preberajú nezdravú zodpovednosť za negatívne správanie detí (záchvaty zúrivosti, tzv. poruchy správania, vzťahové problémy). Rodičia sami reflektujú, že sa cítia byť tolerantnejšími a pružnejšími v reagovaní na emócie detí a tak dokážu byť pre ne väčšou oporou.

Dobrovoľníci, pod supervíziou odborníka, zabezpečujú v čoraz väčšom počte rodín tzv. odľahčovacie služby. Dospelí dobrovoľníci venujú svoj čas a pripravujú sa s deťmi do školy, sprevádzajú ich na krúžky alebo im inak zmysluplne pomáhajú využiť čas, keď rodičia musia byť v práci, alebo len jednoducho pomôžu s prácami v domácnosti, aby sa deťom mohli venovať rodičia.

Na konci roku 2018 sa Návrat ocitol v urgentnej situácii kvôli nedostatku finančných zdrojov a potreboval pomoc. Paradoxne sa to udialo po schválení dlhodobého financovania našich akreditovaných odborných služieb z verejných zdrojov EÚ. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí zareagovali na našu výzvu o pomoc! Je to pre nás aj psychická podpora, že existuje okruh ľudí, ktorí stoja za našou prácou a chápu jej zmysel.

Ďakujeme vám milí podporovatelia, partneri, spolupracovníci, dobrovoľníci, rodiny, že ste nám pomáhali písať tieto a mnohé ďalšie úspechy a príbehy minulého roka!

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii