Podporte
nás
20.9.2019

Mamy myslia na všetko, my myslíme na mamy

Poznáte to, mnoho krásnych citátov, vyznaní, ale aj mnoho vtipov vypovedaných práve o mamách. O ich starostlivosti, úzkostiach, strachu o deti, šikovnosti , láske.

V tom všetkom je istá časť veľmi výpovedná a pravdivá. Mamy sú tu akoby na všetko. Táto myšlienka vytvorila základ pre nový projekt – ponúknime mamám niečo, pri čom si chvíľu oddýchnu – budú mať čas myslieť na seba. Ak to nevedia samy, lebo vždy má niekto, niečo prednosť, pomôžeme im v tom.

Mesto Prešov nám vyšlo svojou podporou v ústrety a dalo zelenú projektu, ktorého cieľom je ponúknuť mamám občasný komplexný relax ako prevenciu zlyhania, či hromadeniu negatívnych emócií. Dať priestor oddychu a relaxu ako možnosti načerpania síl do vzťahov.

Mamy, ktoré majú prijaté deti, nesú na svojich pleciach dôsledky dávnych psychických zranení dieťaťa. S touto realitou mnohé pracujú, hľadajú poradenskú pomoc aj podporu komunity iných náhradných rodičov. Jednou z možností zdieľania prežívania a dosahu pomoci je aj účasť na kluboch náhradných rodín, kam prichádzajú celé rodiny.

V našej poradenskej praxi sa často stretávame s tým, že mnohí rodičia, prevažne mamy ako primárne vzťahové osoby pre prijaté deti, vyjadrujú, že sú vyčerpané. Potrebujú nie len odborné témy, ale psychohygienu ako prevenciu pred zlyhaním komunikácie. Potrebujú načerpať fyzické aj psychické sily aj silu prijať bežnú realitu.

A ďalším cieľom projektu je odtabuizovať  „inakosť“ náhradného rodičovstva. Náhradné mamy sa stretnú s inými, bežnými mamami. Dostanú možnosť pochopiť sa navzájom, zbaviť sa stresu z neustálej „obhajoby inakosti“, ako to oni pomenovávajú, voči bežnej a školskej komunite. Preto sa nám ako efektívne zdá prepojiť mamy pri spoločnej aktivite aj s ľuďmi zo školského prostredia.

Ako vhodný prostriedok dosiahnutia cieľov sme zvolili fyzickú aktivitu, cvičenie, pohyb, tanec, relaxáciu, to zakladá priestor na vzájomné zdieľanie a komunikáciu pocitu „nie som v tom sama“.  Benefitom a peknou súčasťou je aj fakt, že  do spolupráce sme prizvali mamy – pedagogičky, cvičiteľky, fyzioterapeutky, kozmetičky ktoré rovnako silne a intenzívne prežívajú svoje biologické materstvo.

Tento projekt ponúka možnosť aspoň raz za štvrťrok zrelaxovať telo a myseľ v jednom. Počas roka ponúkame 4  tematické stretnutia:

Zatočíme s jarnou únavou: maratón tanca a cvičení. V čase predveľkonočných stresov a príprav sme vytvorili oázu pre matky, ktoré vždy myslia na všetko – pri cvičení a tanci mali možnosť nechať ťažkosti a starosti odplaviť endorfínmi a vyčistiť si myseľ.

Mamy štartujú leto: keďže máj je mesiac matiek, otvorili sme stretnutie aj pre bežné matky. Tesne pred naplnením všetkých školských potrieb a povinností detí, pred uzavretím „denných školských starostí“ mali mamy priestor na vyčistenie hlavy a reštart do letných aktivít s rodinami.

 1.10. nás čaká 3. zo série stretnutí s témou Aby nás škola „nebolela“. V novom kolotoči školských povinností sú často mamy tie, ktoré prežívajú a riešia množstvo drobností ale niekedy aj náročných situácií v komunikácii so školou. Preto toto stretnutie bude prepojené a venované aj mamám – učiteľkám.

A posledné, 4. stretnutie v novembri/decembri bude s témou S pokojom a úsmevom do sviatočného kolotoča. V čase predsviatočných príprav sú mamy vystavené enormnému tlaku. V náhradnom rodičovstve je to tiež čas intenzívnejšieho a náročnejšieho spracovávania tráum z životnej histórie dieťaťa. Častejšie sa objavuje a vyplavuje potreba otvárať témy prijatia. Pre psychickú pohodu a fyzický odpočinok zahŕňame do stretnutia aj možnosť zapojenia celej rodiny. Cvičenie a pohyb spolu s deťmi či rodinnými príslušníkmi môže byť jedným zo stmeľujúcich faktorov pre rodinu.

Tím Centra Návrat v Prešove

Stretnutia pre matky sa realizovali vďaka dotácie poskytnutej Mestom Prešov v sume 1198 €.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii