Podporte
nás
16.4.2021

Konferencia Návratu – Dosť dobré detstvo. Je to dosť?

Organizátor: Návrat, občianske združenie.Odborná konferencia o vplyve nepriaznivých skúseností z detstva na psychické a fyzické zdravie človeka v dospelosti. Kedy je detstvo zdravé, spokojné a „dosť dobré“? Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 10. júna 2021 od 9:00 do 16:00.Na konferenciu je možné prihlásiť sa cez formulár:
https://forms.gle/KxdPor5pvpdXsvrk6
Účastnícky poplatok je 30,- €. Program konferencie:
– Adverzní dětské zkušenosti a jejich následky pro sociální chování a celkové zdraví – psychoterapeutka PhDr. Petra Winnette, Ph.D. – Natama – Institut rodinné péče – Skúsenosť v detstve vplýva na život v dospelosti – MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D. psychiatrička a psychoterapeutka, výskumníčka – Dieťa s náročnými detskými skúsenosťami v pestúnskej rodine ako klient Návratu (príklad dobrej praxe)– psychologička Mgr. Denisa Ničíková – Centrum Návrat Žilina – Vývoj témy detí s náročným detstvom na Slovensku – odkiaľ a kam kráčame? rozhovor prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. a Mgr. Zuzana Zimová – Čo máme a čo potrebujeme, aby detstvo bolo dosť dobré? – Panelová diskusia – PhDr. Petra Winnette, Ph.D., MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D., prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Mgr. Zuzana Zimová, Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Denisa Ničíková 
PhDr. Petra Winnette, Ph.D. – je terapeutka, poradkyňa, lektorka. Spoluzaložila Institut rodinné péče Natama v Prahe, ktorý vedie a kde má rozsiahlu klinickú terapeutickú prax s deťmi, ich rodinami a dospelými, ktorí prešli adverznými detskými skúsenosťami, vrátane raného pobytu v inštitucionálnych zariadeniach a nemocniciach bez vzťahovej osoby. Petra Winnette pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách a je autorkou niekoľkých odborných kníh. MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D. – je psychiatrička, psychoterapeutka, výskumníčka. Podieľa sa na viacerých výskumoch a odborných štúdiách, zameraných na skúmanie súvislostí medzi traumatizáciou v detstve a neskoršom živote, vzťahovou väzbou, odolnosťou a zdravím. Je autorkou knihy Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu. Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. – je psychiater a psychoterapeut v súkromnej praxi a vysokoškolský učiteľ. Špeciálne sa zaujíma o vzťahovú väzbu a psychotraumatológiu. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných kníh. Mgr. Denisa Ničíková – psychologička, špeciálna pedagogička, koordinátorka Centra Návrat v Žiline, supervízorka v sociálnej oblasti. Poskytuje poradenstvo náhradným rodinám v Centre Návrat Žilina od roku 2005. Mgr. Zuzana Zimová – špeciálna pedagogička, supervízorka, lektorka, externá spolupracovníčka Návratu. Spolupracuje s Coachingplus, spolupracujem s organizáciou Provida na projekte Tvoj Buddy. Mgr. Soňa Očkášová – venuje sa práci s náhradnými rodinami, dospelými, deťmi a mladými ľuďmi v náhradnej rodinnej starostlivosti v Návrat, o. z. Špecializuje sa na podporu vzťahov rodičov a detí prostredníctvom odborného psychologického poradenstva a dyadickej vývojovej terapie. Na konferencii Návratu – Dosť dobré detstvo. Je to dosť? bude možná účasť aj prezenčne a to v Bratislave v Novej Cvernovke vo štvrtok 10. júna 2021 od 9:00 do 16:00 ale konferencia sauskutoční aj v online verzii.  Na konferenciu je stále možné prihlásiť sa cez formulár.Účastnícky poplatok je 30,- €.Záujemcov o prezenčnú účasť pribúda, prednosť dáme tým, ktorí sa skôr zaregistrujú a aj uhradia registračný poplatok. Ostatní budú mať možnosť sledovať live stream z konferencie s možnosťou kladenia otázok cez sli.do.Prezenčná účasť bude realizovaná za nasledovných pravidiel: pobyt v interiéri v rúšku alebo v respirátore, konzumácia iba v exteriéri, negatívny Ag test nie starší ako 48hod (zohľadníme všetky výnimky podľa platnej vyhlášky), príspevok na občerstvenie 5€.Registrovaných účastníkov so záujmom o prezenčnú účasť oslovíme v samostatnom emaile a potvrdíme možnosť prezenčnej účasti. 

presný program konferencie:

8:45 – 9:00 Úvod – Mgr. Marek Roháček

9:00 – 10:45 Adverzní dětské zkušenosti a jejich následky pro sociální chování a celkové zdraví psychoterapeutka PhDr. Petra Winnette, Ph.D. – Natama – Institut rodinné péče

10:45 – 11:00 prestávka

11:00 – 12:00 Skúsenosť v detstve vplýva na život v dospelosti

MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D. psychiatrička a psychoterapeutka, výskumníčka – Pro mente sana.

12:00 – 12:15 prestávka

12:15 – 12:45 Dieťa s náročnými detskými skúsenosťami v pestúnskej rodine ako klient Návratu (príklad dobrej praxe) psychologička Mgr. Denisa Ničíková Centrum Návrat Žilina

12:45 – 13:45 obed

13:45 – 14:05 Vývoj témy detí s náročným detstvom na Slovensku – odkiaľ a kam kráčame? Rozhovor s prof. MUDr. Jozef Haštom, PhD. moderuje Mgr. Zuzana Zimová

14:05 – 15:30 Čo máme a čo potrebujeme, aby detstvo bolo dosť dobré? – Panelová diskusia – PhDr. Petra Winnette, Ph.D., MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D., prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Denisa Ničíková – moderuje Mgr. Zuzana Zimová

15:30 – 15:40 – Záver
Facebookový event na konferenciu. Tešíme sa na vašu účasť.Konferencia sa uskutoční vďaka podpore Nadácie Orange. Ďakujeme.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii