Podporte
nás
Eva Stanková
4.10.2017

Kde bývaš? – správa z pobytu

A práve tam mala reakcia na detskú zvedavosť zvláštny význam. Každé z takmer 30 detí malo na Luckinu otázku odpoveď. Ozajstnú odpoveď. Bývajú v rodine, majú domov. Nie detský „domov“, ale blízkych ľudí, ktorí vedia, že dostatok jedla a hračiek je primálo.

Posledný septembrový víkend sme s 12 náhradnými rodinami strávili v Oščadnici. Po odznení únavy z dovolenky mi zostali krásne spomienky a najmä pocit vďačnosti. Vďačnosti všetkým, ktorí to tak trochu riskli a prišli – podeliť sa o svoj čas, skúsenosť, radosti i starosti, nápady, ale aj o koláče, jabĺčka, oblečenie pre deti či tipy na hru…

Víkendové stretnutie bolo výsledkom spolupráce OZ Tilia z Rajca a Centra Návrat v Žiline. Nosnou témou pobytu bola Životná história prijatých detí. V rámci blokov pre rodičov nám tému sprostredkovali Ivetka Keblušková a Majka Brezániová z Centra Návrat v Žiline. Ďakujeme im, aj dobrovoľníkom, ktorí venovali čas našim rozmanitým deťom. Nechýbali prírodovedné aj výtvarné aktivity, šport, hry, „pokladovka“ či filmový večer. Veľké nadšenie sprevádzalo spoločnú tvorivú dielňu detí a rodičov – namaľovali si svoje originálne tašky.

Cestou z pobytu, keď už dievčatá zadriemali v aute (a prestali riešiť, kto kde býva, ako veľmi ich ľúbim, koľko má mravec nôh a či je v lese tiger), rozmýšľala som, čo budeme maľovať na ďalšom pobyte. Tešíme sa naň už teraz. Lebo je dobré zopakovať si, kde sme kto doma a aká bola cesta do nášho domova.

Eva Stanková

náhradná mama

Pobyt náhradných rodín sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne (projekt Kukučie mláďatá) a spoločnosti Siemens, s.r.o. (zamestnanecký grantový program). Projekt Kukučie mláďatá zahŕňa množstvo ďalších aktivít. Medzi ne patrí podpora žilinského klubu náhradných rodín – vytvorenie klubovej knižnice, ekovýchovné a tvorivé aktivity pre deti na stretnutiach klubu a vzdelávanie dobrovoľníkov (kurz prvej pomoci zameraný na pomoc deťom). Veľký záujem náhradných rodín je aj o seminár v Žiline so Janette Motlovou – Rómske dieťa v nerómskej rodine.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii