Podporte
nás
Marek Roháček
8.11.2015

Hrať jazz či pop?

V Návrate hovorievame, že hráme jazz, ktorý je určený menšinovému publiku a hrá sa v malých kluboch. Ale témy potrieb ohrozených detí, rodičovstva, pripútania sa týkajú všetkých. Opatrne sa teda otvárame novým formám komunikácie.

Priatelia,

s mnohými z Vás sa poznáme už dlhšie. Viete, že Návrat má svoje špecifické farby, vône a zvuky. Viete, že máme názor na to, čo je reálnou pomocou pre ohrozené deti, že im nedávame hračky ale vzťahy. Viete, že aj na komunikáciu používame skôr dokumentárne filmy, odborné publikácie, témy ako rozprávka, stolovanie, uspávanie…, a že napríklad nepoužívame billboardy a iné ,,rýchle“ formáty. Základnou témou Návratu je VZŤAH medzi rodičom a dieťaťom a komunikovať o vzťahoch je jednoducho primeranejšie v komornom a osobnom prostredí ako na billboardoch.


Roky ale vedieme diskusie s niektorými z vás a aj medzi sebou, či nie je čas otvoriť komunikáciu formou aj obsahom širšie. V Návrate hovorievame, že hráme jazz, ktorý je určený menšinovému publiku a hrá sa v malých kluboch. Ale témy potrieb ohrozených detí, rodičovstva, pripútania sú témy, ktoré sa týkajú všetkých. Teda aj tí, ktorí nám hovoria, že by sme mali komunikovať témy aj vo väčších sálach a aj popovejším spôsobom, majú pravdu. Tam je ale riziko, že etika, integrita a citlivá komunikácia témy sú ohrozené.


Predsa sme sa však rozhodli, že sa o to pokúsime, za istých podmienok a samozrejme s cieľom zachovania citlivého prístupu k téme, deťom a rodinám. V poslednom období ste mohli zachytiť, že Návrat je súčasťou projektov ako Krištáľová rallye, že sme sa stali súčasťou partnerstva s Nadáciou Markíza. Výstupom týchto spoluprác je aj finančná podpora služieb pre rodiny a deti. Tieto prostriedky nahrádzajú stále nedostatočnú podporu zo strany štátu, nestále 2% dane a dopĺňajú postupne sa rozvíjajúci projekt *trvalého návratu.

Komunikačné výstupy, ktoré vznikajú vďaka týmto novým partnerstvám, môžu byť prínosom k porozumeniu významu našej vyše 20-ročnej snahy. Tešíme sa z filmu o mladom Ondrovi, ktorého poznáme od jeho desiatich rokov, keď prišiel do pestúnskej rodiny, ktorú sme odborne sprevádzali. V Nadácii Markíza vznikla dokrútka o Romanovi, ktorý bol spolu s ďalšími troma deťmi s láskou prijatý do novej rodiny. V súčasnosti môžete v televízii vidieť aj náš spot. Jeho prioritným cieľom je komunikovať širokému publiku našu hlavnú myšlienku, že jediným riešením pre opustené deti je rodina a budovať povedomie o Návrate.


Veríme, že naše vykročenie na cestu opatrnej zmeny osloví nové okruhy ľudí, ktorí porozumejú tomuto posolstvu a že aj pri istom zjednodušení komunikácie témy ustojíme etické hranice toho, ako hovoriť o rodinách a deťoch. Ak by sa vám zdalo niečo otázne, dajte nám prosím vedieť. Ďakujeme za vaše sprevádzanie a podnety k našej práci.

Marek Roháček,
predseda Návratu

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii