Podporte
nás
13.5.2018

Hranice v nás

HRANICE (v komunikácii, vo vzťahoch a v nás)

poradensko- zážitkový pobyt pre náhradné rodiny (NOS) 25.- 28. august 2018

 Čo vás čaká:

  • vzájomné zdieľanie v bezpečnom kruhu ľudí, ktorí sú „na tej istej lodi“
  • o téme hraníc (prečo ich deti i my dospelí potrebujeme, ako ich (u)strážiť, ako ich neznevážiť tomu druhému, ako ich objaviť a citlivo posúvať
  • možnosť individuálnych konzultácii s nami (podľa vašich potrieb)
  • rozhovory o radosti a nádeji
  • dobre jedlo a veríme, že aj oddych na brehu jazera, či kopčeku…

 Program bude členený na

– rodičovské skupiny (vzdelávanie, hovorenie o dôležitých témach, komunitadoobedný a večerný program)

– detské skupiny (tvorivé a hrové aktivity- v čase rodičovských skupín)

– spoločné aktivity (vonku) pre celé rodiny

– voľný čas v prírode

Ubytovanie a strava

PENZIÓN POD SITNOM, Počúvadlianske jazero

 Príspevky :

– ubytovanie a strava: dospelá osoba-54,- € – na celý pobyt

– ubytovanie a strava detí: symbolický príspevok rodičov na každé dieťa 5,- EUR, ostatné výdavky uhradí Návrat zo získaných zdrojov

Začiatok a koniec pobytu:

– začíname v sobotu ubytovaním do 15,00, končíme v utorok obedom o 13,00

Doprava:

– doprava účastníkov pobytu je na ich vlastné náklady samostatne

Odborný personál:

Na pobyte budú prítomné 2 psychologičky, 2 terapeutky, 1 sociálny pracovník a 3-4 dobrovoľníci pre podporu detí, špeciálny hosť: koučka a trénerka tréningu efektívnej komunikácie

Podmienky pre prihlásenie a platby

 – do 20. júna sa treba záväzne prihlásiť emailom na

– Záujemcovia sú zaregistrovaní na pobyt po potvrdzovacom emaily.

– Platby za pobyt môžu byť uhradené v dvoch splátkach, 1. splátka 50 % nákladov do 30.júna, 2. časť splátky do 1.augusta 2018. Storno poplatky je možné uplatniť: najneskôr 14 dní pred pobytom vo výške 100%.

– prosíme uhradiť poplatok za účastníkov pobytu prevodom na číslo účtu

 IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116

 variabilný symbol 2508

Čo budeme potrebovať

– pohodlné oblečenie do lesa i do vody

– dobrú náladu

Teší sa na Vás

tím Centra Návrat v Banskej Bystrici

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii