Podporte
nás
11.1.2020

Dotyková terapia nám pomohla nadviazať vzťah aj zdolať neľahké situácie

Čo Vás motivovalo k tomu, že ste vyskúšali dotykovú terapiu?

O dotykovej terapii sme sa dozvedeli z webovej stránky www.navrat.sk pomerne krátky čas pred tým, ako sme dostali do opatery Samka. Po nedlhom čase sme začali spoločne s Návratom riešiť našu situáciu ohľadne adaptácie dieťatka a vytvorenie si vzťahovej a citovej väzby. A práve v tomto momente sme dostali informáciu ohľadne Dotykovej terapie, ktorá nám bola predstavená na osobnom stretnutí. Pamätám si, že nás s manželom veľmi zaujala a oslovila natoľko, že sme sa rozhodli na nič nečakať a vyskúšať terapiu ihneď, ako to pôjde. Myslím tým skutočnosť, že každá Dotyková terapia by sa mala začínať povolením zo strany dieťatka. Azda najväčšou motiváciou bolo vytvorenie si väzby s krásnym okatým Samkom, prežitie príjemného času s dieťatkom, jedinečnosť okamihov strávených pri spoločnej chvíli, ktorá je tak veľmi príjemná.

Ako staré bolo Vaše dieťa, keď ste začínali a aké malo zdravotné ťažkosti?

V čase začatia s Dotykovou terapiou mal Samko niečo vyše roka. Dotyková terapia nám pomohla zdolať náročný čas adaptácie sa na nové prostredie, nových ľudí ale i nejaké zdravotné ťažkosti, ktoré si dieťatko prinieslo. V našom prípade sa zatiaľ prejavujú ťažkosti s nervovou sústavou, ťažkosti s pohybovým aparátom a celkovým svalovým ochabnutím. Dotyková terapia nám neraz pomohla vďaka jej pravidelnej realizácii upokojiť situáciu spojenú s napätím u Samka.

Ako často robíte terapiu dotykom a čo to obnáša?

Terapiu dotykom sa snažíme robiť skutočne každý deň. Vytvorili sme si za určitý čas z terapie náš malý/veľký rituál, kde si vieme užiť v kľudnej atmosfére jeden druhého, čo je nesmierne príjemné. Tieto situácie nám nik nikdy nevezme, sú iba naše a sme za ne veľmi vďační. Ako som už spomenula, terapiu dotykom sa snažíme mať ako rituál, ktorý so sebou prináša niekoľko príjemných zážitkov súčasne. Keďže náš Samko sa veľmi rád kúpe a vodu doslova zbožňuje, rozhodli sme sa s manželom naviazať Dotykovú terapiu práve na túto fázu dňa. Po kúpeli sa premiestnime do spálne, kde si spoločne zapneme ukľudňujúcu hudbu, spustíme vonný difuzérr s olejčekom na navodenie ešte príjemnejšej atmosféry a vypýtame si s manželom od Samka povolenie, či môžeme začať s terapiou. Musím sa priznať, že máme veľké šťastie, pretože náš Samko veľmi dobre reaguje na náš dotyk, na krémovanie alebo nanášanie príjemného voňavého olejčeka na telíčko. 

Čo v rámci terapie dotykom bolo pre Vás najväčšou výzvou?

Samkovi sa terapia musela skutočne zapáčiť, pretože za nedlhý čas presne vedel, čo bude nasledovať, prijal situáciu a celkovú atmosféru veľmi dobre (až prekvapivo) a pri zapnutí už známej pokojnej hudby a vonného difuzéra sám nastavoval svoju maličkú nôžku, aby sme začali s terapiou. Obaja s manželom sme sa tomu veľmi tešili a čerpáme z toho dodnes. Postupne po malých krôčikoch a úspechoch s terapiou sme zaznamenali posun aj v naviazaní sa na naše osoby. Sú to veľmi silné, motivujúce momenty, ktoré si nesmierne vážime. Práve z tohto dôvodu sme cítili, že výzva zotrvať v terapii, realizovať ju skutočne každý jeden deň má zmysel a naše zotrvanie a presvedčenie o prínose sa nám vyplatilo.

Akým spôsobom sa zapájal manžel?

Terapia dotykom nás nadchla oboch s manželom spoločne. Našťastie sme nemali na terapiu rozličný názor a ani jeden z nás o nej nemal predčasné pochybnosti alebo zmiešané pocity. Samozrejme že sme si uvedomovali, že je fajn byť s Samkom pri terapii spoločne. Avšak naša situácia neumožňuje vždy realizovať dotykovú terapiu ako spoločný rituál nás všetkých troch. Manžel má prácu aj vo večerných hodinách, a tak sme sa dohodli, že v dni kedy bude večer prítomný doma, budeme robiť terapiu buď spoločne, alebo si ju užijú spoločne chlapci. Manžel čoskoro pocítil túžbu aj sám s Samkom prežiť tieto pre nás výnimočné chvíle, pretože som mu vždy večer, keď už Samko spinkal, nadšená telefonovala do práce, že sme mali krásnu spoločnú chvíľu, keď som videla na dieťatku uvoľnenie, úsmev a celkovú pohodu. Manžel sa teda skutočne zapája často, keďže v prípade jeho prítomnosti mi pomáha aj s kúpaním Samka. Manžel sa ale nezapájal do dotykovej terapie iba svojou prítomnosťou, ale čo veľmi oceňujem je skutočnosť, že sme spoločne vybrali pre nás upokojujúcu hudbu a môj manžel pri terapii používa iný vonný olejček ako ja ☺. Manžel sa chcel aspoň vonnou maličkosťou troška odlíšiť a užiť si ich atmosféru. Inak máme všetky veci ako krémik, hudbu a postup pri terapii rovnaký. 

Čo podľa Vás priniesla pravidelne realizovaná dotyková terapia Vášmu dieťatku a čo Vám ako mame?

Myslíme si, že táto forma terapie priniesla okrem skvelej a pohodovej atmosféry najmä posilnenie samotnej citovej väzby medzi nami a dieťatkom, utvrdenie dieťatka v tom, že nám môže dôverovať, uvoľnenie sa a upevnenie začínajúceho ale i pokročilého vzťahu medzi nami.

Mne ako mamine priniesla terapia skutočne výnimočné chvíle strávené s našim Samkom. Ak môžem byť konkrétna, nemali sme a ani žiaľ nemáme vždy ľahké situácie spojené s komunikáciou s biologickou rodinou dieťatka. Práve počas ťažšieho obdobia mi veľmi pomáhali naše spoločné chvíle. Videla som, že prinášajú osoh, prehlbuje sa náš vzťah a celkovo, keď môžem zhodnotiť s odstupom času neľahké situácie, terapie mi výrazne pomohli zdolať ich. Priznám sa, že v ťažkých časoch som s Samkom absolvovala náš jedinečný rituál aj dvakrát denne. Bola to chvíľa, keď som všetky problémy zamkla v pomyselnej zásuvke a venovala sa výhradne dieťatku. Nechala som sa vždy unášať príjemnou vôňou a celkovou atmosférou a užívala si úsmev malého Samka, jeho milé reakcie na moje dotyky ktoré ho nie len že tešili ale niekedy aj veľmi pobavili v dôsledku príjemného šteklenia na jeho telíčku.

Čím to je, že s dotykovou terapiou žijete? Že je doteraz súčasťou vášho bežného života a čo vám pomáha to udržať ako rituál? 

Dnes je možné konštatovať, že terapiou dotyku skutočne žijeme. Je to náš neodmysliteľný rituál aj na dovolenke, alebo všade tam, kde sa nachádzame. Myslím si, že ak by sme z nejakého dôvodu terapiu večer vynechali, Samko by bol veľmi prekvapený, pretože mnohé veci, dotyky a postupy už dôverne pozná. Sám dnes už zapne gombík na prehrávači hudby a spustí taktiež difuzér, ktorému dal meno   „komín“. Samozrejme, že pri balení sa na iné miesto berieme všetky potrebné veci so sebou. Skutočnosť, že Samko si veľmi tieto chvíle užíva a obľubuje terapiu nás motivuje v nepretržitom dennom realizovaní. Terapia je u nás zväčša rovnaká, s malými obmenami. Niekedy si kvôli svalom prizveme aj masážnu loptičku a terapiu na nožičkách a bočných brušných svaloch robíme aj pomocou nej.  

Čo by ste odkázali váhajúcim rodičom?

Ak sa nájdu rodičia, ktorí by zvažovali z akéhokoľvek dôvodu, či do terapie dotyku ísť alebo nie, skutočne radím z vlastnej skúsenosti, že sa to oplatí. Skutočne netreba váhať, pretože je zbytočné oberať sa o čas, ktorý vedie k posunu vzťahu pozitívnym smerom medzi rodičom a dieťatkom. Z terapie sme s manželom nadšení a odporučili sme ju dvom párom z nášho okolia. Máme veľmi dobrú spätnú väzbu a u jednej známej sa dokonca lepší vzťah s jej biologickou staršou dcérou, ktorý sa im v dôsledku smutných udalostí v rodine naštrbil. Taktiež majú s terapiou dobré skúsenosti a neraz mi ďakovala za upozornenie na danú terapiu, pretože o nej pred tým nepočula a nevedela, že takéto niečo existuje. Som si vedomá toho, že každý máme svoj pohľad na isté veci, svoje pocity a presvedčenia. Nechcem na nikoho mojim názorom a skúsenosťami tlačiť, ale skutočne, ak by niekto chcel poradiť, tak určite radím terapiu vyskúšať. Vyskúšať čo najskôr. Je dôležité uvedomiť si, že terapia vám nič nevezme… iba veľa, skutočne veľa pozitívneho dá.  

Čo je dotyková terapia?

Mnohými vedeckými štúdiami sa potvrdilo, že starostlivý dotyk je pre bábätko mimoriadne potrebný.  Má významný vplyv na zdravý fyzický a psychický vývin dieťaťa. Dotyk má veľmi dôležitý prínos práve v náhradných rodinách, pri podpore budovania  a posilňovania puta a citovej väzby medzi rodičom a dieťatkom. Dotyk je najdôležitejším zdrojom senzorickej stimulácie. Pravidelné detské masáže umožňujú dieťatku uvoľniť sa, prijímať dotyk od druhej osoby, určovať si hranice, spoznávať svoje telo. Detské masáže stimulujú fyzický vývin, pomáhajú pri rôznych zdravotných oslabeniach a predovšetkým poskytujú dieťaťu to, čo potrebuje najviac, a to v danom momente „celého rodiča“, jeho pozornosť, bezpodmienečnú lásku. Sú to dôležité stretnutia, keď vníma dieťa len mamu (alebo inú vzťahovú osobu) a mama vníma len svoje dieťa.

Okrem detských masáží môžeme posilňovať vzťah s dieťatkom aj formou dotykových hier. Dotykové hry poznáme aj z nášho detstva, napr. Varila myšička kašičku, kreslenie na chrbátik a veľa iných. Je to forma práce s dotykom pri väčších deťoch, ktoré potrebujú viac kreativity, humoru, zábavy a spolupodieľania sa na spoločnej hre. Inšpirácie k dotykovým hrám nájdete na našom youtube kanály: https://www.youtube.com/watch?v=3bEJQ2ndIF4&list=PLXf3Ihsf-AfsNCAm4adjJVmXuV-mevTwD

Dotyková terapia je spôsob dávania. Dávania sa svojmu dieťaťu. A keď dávame, zároveň aj dostávame.

Program dotykovej terapie a iné špecializované poradenstvo pre náhradné rodiny- špeciálne pestúnov, môžeme teraz rodinám v bratislavskom kraji ponúkať v rámci projektu IA NRS BA Spolu pre deti – odborná a komunitná podpora náhradných rodín (kód  312041 L218 ), ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

http://www.esf.gov.sk
http://www.ia.gov.sk

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii