Podporte
nás
23.5.2019

Čo sa nám podarilo v minulom roku?

Vecí, ktoré sa minulý rok udiali bolo omnoho viac, nehovoriac o príbehoch, ktoré sa za číslami skrývajú – vybrali sme však aspoň niektoré z nich, ktoré nás povzbudzujú v tomto čase.

  1. Aj v minulom roku sme veľa vzdelávali rodičov, náhradných rodičov aj odbornú verejnosť – učiteľov, sociálnych pracovníkov, zdravotnícky personál. Zrealizovali sme 26 seminárov pre viac ako 341 účastníkov s rôznorodými témami ako bezpečie, attachment, masáže a dotyková terapia, rozchod rodičov, dieťa s FAS, školák v náhradnej rodine, pôžičky, raná trauma.
  2. Novinka na Slovensku: Prvých 7 bábätiek opustených matkami v pôrodnici malo pri sebe svoju Dominiku v projekte Dominika pre Kukulíka. V nemocniciach v Banskej Bystrici, Brezne, Trenčíne a Zvolene je realitou, že takéto opustené bábätko môže mať 2-5 hodín denne pri sebe stálu osobu – Dominiku, ktorá mu poskytuje fyzický starostlivosť ale hlavne svoju náruč, aby nebolo celkom samo, až do času, kým sa preň nájdu adoptívni rodičia. Službu poskytujú naše terapeutky. Pre 16 opustených novorodencov sme pripravili a odovzdali Kufríky pre kukulíka, na ktorých sa podieľajú dobrovoľníci, personál nemocnice a naši terapeuti.
  3. Tešíme sa, že nám v našej práci s rodinami v minulom roku pomáhalo 40 dobrovoľníkov a že mnohí z nich sa zapojili aj do vyššie spomínanej formy priamej podpory rodín na Kluboch náhradných rodín, víkendových pobytoch, v nízkoprahu alebo návštevou detí v rodine.
  4. Pilotne sme odskúšali interaktívnu prípadovú konferenciu za účasti dieťaťa. Je to séria prípadových konferencií, kde stredobodom je dieťa, s účasťou biologickej rodiny, miestneho úradu, ÚPSVaR, voľnočasového zariadenia magistrátu a akreditovaného subjektu) v Bratislave. Dieťa tu nie je pasívny účastník, ale poradca ho na stretnutia pripraví a ono sa môže zapojiť do hľadania riešení situácie, v ktorej sa nachádza, aby sa jeho hlas nestratil medzi hlasmi dospelých. Výsledok nás povzbudil a túto metódu budeme rozvíjať, používať a šíriť ďalej.
  5. Venovali sme sa viac ako 550 rodinám, v ktorých žije spolu vyše 800 detí! Pomáhali sme 232 rodinám v kríze predovšetkým sociálnym poradenstvom a poskytovali sme dlhodobé odborné poradenstvo 321 náhradným rodinám. Aj vďaka našej intervencii sa 15 detí vrátilo domov do svojej pôvodnej rodiny.
  6. Začali sme rozvíjať viac aj služby, ktoré prirodzene priniesol život, starostlivosť o rodiny v priebehu rozvodu alebo rozchodu a po ňom a sprevádzanie detí z náhradných rodín v kontakte s biologickými rodičmi. V oboch týchto situáciách sledujeme, aby sa diali citlivo voči deťom a podľa ich potrieb a aby bol vypočutý ich hlas.
  7. V roku 2018 sme v spolupráci s Nadáciou Orange zrealizovali tretí ročník projektu Keď ide o život s názvom Byť pestúnom. Hlavným cieľom trojročného projektu bolo rozvíjanie pestúnstva, pretože predstavuje riešenie pre mnohé deti, ktorým „ide o život“, pretože kvôli rôznym znevýhodneniam zostávajú v detských domovoch. Natočili sme tri krátke filmy, v ktorých pestúnski rodičia hovoria o rodičovstve a o láske k deťom, ktoré vychovávajú. Všetky tri film nájdete na stránke: mastovsebe.navrat.sk v časti Byť pestúnom.

Ďakujeme vám – naši podporovatelia, partneri, spolupracovníci, dobrovoľníci, rodiny, naši priatelia, že ste boli týchto, ale aj množstva iných príbehov minulého roka, súčasťou!

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii