Podporte
nás
18.11.2020

Čo robí trauma v ranom detstve s mozgom?

V Návrate sa často stretávame s deťmi so skúsenosťami odlúčenia, straty, emocionálneho strádania v útlom veku, do 6 rokov. Trauma, ktorá vzniká v dôsledku takýchto náročných životných skúseností (ACE – adverse childhood experience) v citlivom období života, spôsobuje silný stres a tým aj zmeny vo vývine mozgu a celého organizmu. To, čo môžeme pre tieto deti urobiť, je pochopiť ich vnímanie a zamerať sa viac na prežívanie, ako na správanie.

Preto sme sa rozhodli preložiť plagát s ilustráciou od Danky Olejnikovej o tom, čo robí s mozgom dieťaťa trauma v ranom detstve. Vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne sme vytlačili toľko kusov plagátiku, aby sme ho mohli rozposlať mnohým učiteľom, ktorí sa s deťmi s týmto typom náročných skúseností stretávajú v školskom prostredí.

Ak ste práve vy učiteľ alebo rodič dieťaťa, ktoré chodí do školy a chceli by ste učiteľovi vášho dieťaťa odporučiť tento plagátik, môžete si ho stiahnuť vo formáte jpg.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii