Podporte
nás
2.10.2018

Atlas bezpečia, alebo ako pomôcť zranenému levovi

Zážitkový, praktický a hlboký. Takýto seminár ponúkame pre pracovníkov škôl z celého Slovenska.

Takýchto detí máme na škole viac“,

„Toto by mal vedieť každý učiteľ „,

Škoda, že sme toto nevedeli skôr„, hovoria nám účastníci seminárov zo škôl v Banskej Bystrici. 

Seminár pre učiteľov, špeciálnych pedagógov, a školských psychológov z celého Slovenska, ktorý sú v školskom prostredí v kontakte s deťmi žijúcimi v adopcii, v pestúnstve, u príbuzných, v profesionálnych rodinách, prípadne v inej forme náhradnej starostlivosti,   bude 13.12. 2018  v priestoroch Centra Návrat v Banskej Bystrici, Nám SNP 16.

Účastníci semináru dostanú  aj Atlas bezpečia,  (súbor publikácií a odporúčaní, ktoré sa dajú využiť priamo na vyučovaní) . Atlas bezpečia obsahuje aj originálny príbeh O zranenom levovi, s komentármi pre učiteľov. 

Mesto Banská Bystrica podporilo v tomto roku projekt Návratu s názvom: Učitelia ako významní druhí v živote dieťaťa, škola ako bezpečné miesto pre všetkých.  Súčasťou projektu sú semináre (do konca roka prebehnú vo všetkých ZŠ v meste), na ktorých s učiteľmi hovoríme aj o tom, ako pracovať s týmito deťmi.  Účastníci semináru  získajú prehľad ako nazerať na deti, ktoré v najzraniteľnejšom období života prežili nepriaznivé a nebezpečné situácie (strata biologických rodičov, zmeny výchovných prostredí, násilie, dlhotrvajúcu nevhodnú starostlivosť, opustenosť…), ale aj ako tieto situácie ovplyvnili ich prežívanie a správanie (pamäť, logické myslenie, pozornosť, schopnosť učiť sa, reguláciu emócií a uspokojenie svojich potrieb a pod.).  Spolu s účastníkmi hľadáme cesty ako týmto deťom porozumieť, pomôcť im lepšie fungovať v školskom prostredí a začleniť ich medzi nás.

Nezmeškajte príležitosť stretnúť sa s psychológmi a špecializovanými sociálnymi pracovníkmi, ktorí  denne s týmito deťmi pracujú na jedinom seminári pre zvyšok Slovenska v tomto roku.

Viac informácií v pozvánke.

Počet miest je výrazne limitovaný našimi priestormi, o účasti na workshope rozhodne rýchlosť Vášho prihlásenia emailom na adrese: lucia.ziakova@navrat.sk

Príspevok je 20 eur

Po potvrdení Vášho prihlásenia, prosíme uhradiť platbu najneskôr do 10.12. 2018 na číslo účtu: IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116 , Prima banka Slovensko, a. s. SWIFT: LUBASKBX, variabilný symbol: 1312

Mgr. Lucia Žiaková Centrum Návrat v Banskej Bystrici

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii