Ľubica Vyhnánková
21.2.2020

Akčný rok 2019

V roku 2019 sme znova robili veľmi rôzne veci, ale s 1 cieľom, aby deti vyrastali v bezpečnejších vzťahoch – vo svojich rodinách, komunitách, školách…

I. Pomáhali sme rodinám v ohrození

250 rodinám, v ktorých žije viac ako 450 detí sme pomáhali riešiť rôzne situácie, ktoré ohrozujú ich stabilitu a bezpečie, pretože chceme, aby deti mohli vyrastať so svojimi rodičmi a súrodencami, pokiaľ je to pre dieťa dobré riešenie.

V akých situáciách potrebovali našu pomoc, sociálne poradenstvo alebo sprevádzanie?

Začítajte sa
 • Takmer všetky rodiny trápili finančné problémy, dlžoby alebo exekúcie.
 • Veľa rodičov si nedokázalo nájsť alebo udržať prácu z rôznych dôvodov, niekedy osobných, inokedy sociálnych – žili vo vylúčenej komunite, na vidieku ďaleko od pracovných možností, zažívali diskrimináciu kvôli etnickému pôvodu.
 • Niektorým rodinám hrozila strata bývania, pretože vlastné bývanie si nedokážu zabezpečiť a situácia v podnájme alebo ubytovniach je vždy neistá, chýbajú nájomné byty, ktoré by vytvárali možnosť stabilného domova pre chudobnejšie ale zodpovedné rodiny.
 • Rodičia často bez dobrých vzorov z vlastného detstva potrebovali poradiť v rôznych výchovných situáciách alebo podporiť v tom, ako si vytvoriť s deťmi pevný a láskavý vzťah. Špecifické situácie sme riešili v rodinách s postihnutým dieťaťom alebo viacdetných rodinách.
 • Niektorí rodičia, ktorých deti sú umiestnené v Centre pre deti a rodinu alebo pestúnskej rodine s nimi chceli udržovať kontakt alebo vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli vrátiť naspäť. Často sme ich pripravovali na stretnutie s deťmi a ich náhradnými rodičmi alebo sme ich pri stretnutí sprevádzali.
 • Rodiny, kde je rodič vo výkone trestu
 • Venovali sme sa aj sprevádzaniu dobrovoľníkov, ktorí chodili do niektorých pôrodníc a venovali tam svoj čas a láskavú náruč bábätkám, ktoré tam opustili maminy.
 • Minulý rok sme v záujme detí poradensky pracovali aj s rodinami v rozvodovej a porozvodovej situácii, pomáhali sme nastaviť bezpečný kontakt dieťaťa s rodičmi a sprevádzali sme deti pri kontakte s rodičmi, ktorí mali sudcom nariadení dohľad. Snažili sme sa pripraviť na tieto situácie deti aj rodičov a byť im v tom oporou, aby čas strávený s dieťaťom bol pre všetkých, ale hlavne pre dieťa pozitívny.

II. Podporovali sme náhradné rodiny

Viac ako 400 súčasných alebo budúcich náhradných rodín sme podporili poradenstvom, rôznymi službami a terapiami pre deti, pretože vieme, že „iba láska nestačí“. Ak majú náhradní rodičia doplniť opustenému dieťaťu to, čo mu chýba a aby z neho vyrástol zrelý dospelý schopný pracovať a vytvárať si hlboké vzťahy, založiť si rodinu a starať sa o ňu, mali by sa z nich stať terapeutickí rodičia. Väčšinou k tomu potrebujú informácie a rôzne podporné služby.

Aké služby u nás využívali náhradné rodiny?

Začítajte sa
 • Absolvovali prípravu na náhradné rodičovstvo
 • Využili dlhodobé odborné poradenstvo
 • Sprevádzali sme ich v prvých mesiacoch po prijatí dieťaťa, aby sa čím skôr vytvorilo pripútanie dieťaťa
 • Stretávali sa na Kluboch náhradných rodín a kluboch rodičov s maličkými deťmi
 • Písali nám desiatky otázok do online poradne a volali nám denne na Infolinku nielen o adopcii, kde mohli dostať odpovede na základné otázky záujemcovia o adopciu, ale aj odborné poradenstvo náhradní rodičia, ktorí potrebovali poradiť v nejakej výchovnej situácii.
 • Mnohým rodinám pomohla odľahčovacia služba, „odľahčovač“ – vyškolený dobrovoľník si vytvoril vzťah s konkrétnou rodinou, kam pravidelne chodil a venoval sa deťom, aby náhradní rodičia mohli vypnúť, budovať svoj partnerský vzťah, venovať sa svojmu rozvoju, ísť na liečenie,… a boli si istí, že ich dieťa je v dobrých rukách človeka, ktorého už dobre pozná a cíti sa s ním bezpečne.
 • Zúčastnili sa na víkendových pobytoch, kde sa spája vzdelávanie, relax ale aj hodiny individuálneho poradenstva, kým deťom sa venujú obetaví dobrovoľníci.
 • Využili naše terapeutické programy:
  • práca so životnou históriou, ktorá pomáha, aby dieťa prijalo svoj príbeh a vnímalo v ňom pozitívne veci
  •  dotyková terapia, ktorá pomáha vytvoriť blízkosť medzi rodičom a dieťaťom
  •  terapiu hrou alebo filiálnu terapiu, ktoré pomáhajú rodičovi porozumieť dieťaťu a deťom vyjadriť a zvládnuť svoje emócie
  •  a mnoho iných programov, pretože stále objavujeme a overujeme nové spôsoby, ako pomôcť dobrému vzťahu medzi dieťaťom a jeho najbližšími

III. Vzdelávali sme odborníkov aj rodičov

Naše nadobudnuté know-how sme šírili ďalej, pretože nás je málo, ale ľudí, ktorí môžu zlepšovať život detí, ktoré zažili v živote opustenie, neprijatie, samotu a bolesť je veľa. Teší nás, že takmer 250 sociálnych pracovníkov, psychológov, vychovávateľov z rôznych organizácií využilo naše semináre, workshopy a tréningy. A pridalo sa aj veľa náhradných rodičov, ktorí sa popri starostlivosti o rodinu chcú učiť, ako sa dostať bližšie k svojim prijatým deťom.

V akých témach sme vzdelávali?

Začítajte sa
 • Vyškolili sme nových lektorov Terapie dotykom, ktorí nielen ovládajú metódu, ale už ju môžu učiť ďalších.
 • Sociálni pracovníci z rôznych organizácií sa na našom seminári Sociálna diagnostika učili interaktívnym spôsobom ako lepšie porozumieť rodine, ktorá má široké spektrum problémov a ako vyhodnotiť vážnosť situácie pre bezpečie detí.
 • Desiatky učiteľov sa na rôznych seminároch a workshopoch dozvedali, čo potrebujú deti z náhradných rodín a rodín v ohrození, aby sa v škole cítili dobre a mohli sa učiť. Vydali sme pre nich aj prepracovanú publikáciu Školák z náhradnej rodiny a vyrobili webstránku skola.navrat.sk s titulkou Učiteľ a dieťa s ťažkým životným príbehom. Aktivity zamerané na učiteľov sme realizovali aj s podporou Nadácie Orange v rámci projektu Dieťa v bezpečí.
 • Kolegovia z Prešova, Žiliny, Banskej Bystrice a Bratislavy viedli ďalšie semináre a workshopy o Attachmente – Vzťahovej väzbe, o špecifikách detí s fetálnym alkoholovým syndrómom, ktorých matky v tehotenstve pili alkohol, o tom, ako budovať vzťah s dieťaťom s využitím hry, čítania rozprávok a terapeutických príbehov,…
 • Natočili sme seriál videoprednášok O vzťahoch, ktoré nás určujú – seriál o tom, ako vzťah s rodičmi v ranom detstve určuje naše vzťahy na celý život, ale aj o tom, že aj v neskoršom detstve aj v dospelosti sa dá stále niečo urobiť pre dieťa, ktorého vzťah s rodičmi bol vážne narušený. Prednášala odborníčka na túto tému Zuzana Zimová. Videoseriál je súčasťou webstránky vztahovavazba.navrat.sk, ktorú sme vytvorili aj vďaka výraznej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

IV. Lobbying a advokácia

Okrem uvedených aktivít máme kolegov, ktorí stále sledujú, ako sa vyvíja tvorba legislatívy v oblasti rodinného práva a sociálno-právnej ochrany detí a pripomienkujú návrhy, vyvíjajú lobbyingové aktivity, aby boli chladné zákony aj bežná prax stále viac citlivé k potrebám detí.

Podporte nás 2% a budeme pokračovať!

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste našu prácu pre opustené deti podporili svojimi 2%, mohli sme vďaka tomu byť tam, kde sme videli, že je to treba. Chceme pokračovať a nenechať žiadnu rodinu v štichu kvôli nedostatku peňazí.

Venujte nám 2% vašich daní aj tento rok. Ďakujeme.

Ľubica Vyhnánková,
komunikácia s verejnosťou a fundraising

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii