Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum Návrat v Banskej Bystrici


V tomto krásnom meste sme od roku 1999. Keďže sme tu pre rodiny a deti z celého banskobystrického kraja a z kúsku nitrianskeho kraja (z kade k nám cestujú), naše priestory sú teraz v centre tohto mesta, aby nás poľahky našli a pritom sa pokochali historickým námestím.

 

  • V našom centre môžete absolvovať výbornú zážitkovú prípravu na adopciu a pestúnstvo, okrem toho vám sprostredkujeme kontakt s dieťaťom, ktoré nutne potrebuje adoptívnu či pestúnsku rodinu a ponúkame sprevádzanie v celom procese, aby ste rozumeli čo sa bude ďalej diať.

  • Keď k vám dieťa príde domov, chodíme k vám a radíme vám ako vytvoriť kvalitný vzťah s dieťaťom, ktoré sa vám nenarodilo. Naši klienti si najviac pochvaľujú Terapiu dotykom – kurz rozvoja rodičovských zručností, ktorý pomáha vytvárať bezpečnú vzťahovú väzbu alebo Program pripútania. Je pre nás samozrejmosťou spolupracovať s vami aj u vás doma – do niektorých lokalít cestujeme každý týždeň (Zvolen), inde každý mesiac či raz za dva mesiace (Brezno, Banská Štiavnica, Levice, Lučenec, Žiar nad Hronom) alebo raz za šťvrťrok. A poradenstvo (výchovné, sociálnoprávne, psychologické) „šijeme“ spolu s vami a vám na mieru.

  • Sme zvyknutí a chceme pri vás a vašich deťoch stáť v rôznych situáciách – poskytujeme poradenstvo pri adaptačných i chronických ťažkostiach, či krízových situáciách (škola, škôlka - zaraďovanie, hranice, pravidlá, vzťahy s inými, nočné desy, klamstvá, krádeže, sebapoškodzovanie, agresia, nepozornosť, konflikty, smútky, zaostávania vo vývine, úteky, kontakt s pôvodnou rodinou). Prednostne sa orientujeme na vzťahovú väzbu rodič - dieťa a jej zlepšenie, pričom najpoužívanejšou pomôckou je Hrová alebo filiálna terapia.

  • Naše pracovisko poskytuje aj terapiu v prípade ranej traumy (z opustenia, odobratia z rodiny, zneužívania, týrania, zanedbávania). Najviac sa nám osvedčila terapia životného príbehu (life story therapy). Súčasťou týchto terapii je aj naša podpora pre vás smerom k tzv. terapeutickému rodičovstvu.

  • Dospievajúci majú často už svoje vlastné témy, o ktorých sa chcú rozprávať – a my máme pre nich špeciálne ucho: pre mnohých z nich sme individuálni kouči alebo terapeuti (podľa potreby), niektorí sú zaradení do špeciálneho programu JuniorPoradcovia Návratu a môžu byť oporou iným deťom s podobnými príbehmi.

  • Posledné tri roky sme sa stali oporou aj pre rodičov, ktorí sa rozchádzali a požiadali nás o poradenstvo a sprevádzanie s cieľom citlivého rozchodu pre deti. Rodičia i deti môžu naše priestory využiť aj pri tzv. asistovaných kontaktoch (pre deti žijúce v náhradnej rodine pri kontatoch s pôvodnými rodičmi alebo pre deti v porozvodových situáciách).

  • Viac než pred 10 rokmi sme sa začali venovať prevencii opustenia najmenších detí (bábätiek) a tak sme asi s 15 ďalšími ľuďmi v Banskej Bystrici založili Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka (tehotným ženám v kritickej sociálnej situácii pomáhame poradensky i materiálne, prípadne ich sprevádzame, ak chcú svoje dieťa umiestniť do adopcie).
    Sústreďujeme sa na citlivé riešenia v súlade s platnou legislatívou s dôrazom na psychické potreby dieťaťa. V našich priestoroch sa každá tehotná žena v sociálne ohrozujúcej situácií môže cítiť bezpečne bezohľadu na to ako premýšľa o dieťati, ktoré čaká. Neposudzujeme, nehodnotíme – pomáhame, keď nás požiada. Pre deti, ktoré napriek všetkému zostanú na pôde nemocnice opustené, sme od r. 2016 začali spolu s personálom nemocnice robiť Kufríky pre Kukulíka a vítame každého, kto sa chce zapojiť!
  • Asi jedna tretina našich služieb je venovaná rodinám vo veľkom ohrození, kde už do výchovy vstupuje štát (deti majú nariadený dohľad, alebo rôzne iné výchovné opatrenia). Stojíme pri rodinách, aby dokázali vytvoriť lepšie zázemie pre deti a nemuseli zažiť odchody do detských domovov.

 

Centrum Návrat v Banskej Bystrici 

Námestie SNP 16 (Beniczkého pasáž), 974 01 Banská Bystrica
tel., fax: +421 484 143 897, +421 907 518 180, +421 918 653 817
navratbb@navrat.sk

 

 

Za slovom "bezpečie" sa skrýva trojica nadväzujúcich seminárov, ktorú tento rok ponúkame profesionálnym rodičom.

 

Učitelia sú mimoriadnymi osobami. Podporujeme ich, aby za zvláštnym správaním uvideli dieťa a mohli mu byť oporou. 

V poradí už tretí seminár pre lekárov a sestry s názvom Narodení do samoty sa uskutočnil koncom mája v Nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Pozývame vás na poradensko- zážitkový pobyt pre náhradné rodiny.

Pozývame vás na stretnutie rodín s deťmi v mestskom dome kultúry Brezno 2. mája od 16:00.

citlivá náruč pre opustené deti na pôde nemocníc.

Na záver roku 2017 sme strávili príjemný čas s nadšencami, ktorí prišli podporiť benefičné bedmintonové podujatie v Nižnej.

Do miestnosti vchádza 2-ročné chlapčiatko. Veľké oči sú vystrašené. Stíska ruku svojej

...som veľmi dôležitá osoba. V Centre Návrat v Banskej Bystrici sa pomaly ale isto formuje druhá podporná skupina mladých ľudí  „JuniorPoradcov“

 

Víkendové pobyty patria k našim najstarším službám pre rodiny. Pre náhradné rodiny. Ale toto bol môj prvý pobyt s rodinami, ktoré žijú vo veľkej chudobe.