Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Manželia Foltínovci sa rozhodli prijať do svojej rodiny najskôr jedno dievčatko a neskôr druhé.Po pár rokoch sa im narodilo tretie dievčatko. Aké mali pocity na začiatku svojho rozhodnutia stať sa pestúnmi? Ako pestúnstvo vnímajú teraz? A ako prekonávajú ťažkosti spojené s minulosťou jednej z dievčat, ktoré ich v pestúnstve stretávajú? Pozrite si tretí krátky film o pestúnstve, v ktorom Foltínovci. 

 

Viac o projekte Byť pestúnom sa dozviete na stránke:

http://mastovsebe.navrat.sk/byt-pestunom/