Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

„Prvýkrát som na takomto pobyte. Najviac mi pomohlo, že nie sme sami." Zoznámiť a prepojiť náhradných rodičov, ktorí si môžu byť navzájom oporou, bolo cieľom víkendového pobytu náhradných rodín na Počúvadle 24.-26. júna. 

Príbeh mnícha hľadajúceho liečivú silu pre dušu aj telo v prírode nás inšpiroval pri príprave víkendového pobytu pre náhradné rodiny z Prešova a okolia 24.-26. mája 2019.

Z iniciatívy náhradných rodičov sme sa pokúsili ponúknuť náhradným rodinám pobyt s odborným obsahom ale aj duchovným programom. 

A robilo nám to radosť.

Pri stretávaní dieťaťa z náhradnej rodiny s biologickými rodičmi sa stretávajú rôzne predstavy, túžby a potreby. Náprave vzťahov pomáha sprevádzanie.

Diskusia o deťoch, ktoré sa narodili do samoty

Otvárame výnimočný tréning lektorov terapie dotykom pre prácu s ohrozenými rodinami 

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození.

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s rodinami v ohrození a zaujíma vás téma bezpečnej vzťahovej väzby.

V roku 2018 sa nám v Návrate podarilo mnoho vecí.  Chceli by sme sa s vami o ne podeliť.