Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Pozývame vás na inšpiratívnu diskusiu so zaujímavými hosťami v Záhrade - Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici.

Hľadáme do tímu finančného manažéra, pre ktorého je zaujímavé prostredie stabilnej mimovládnej organizácie, ktorá viac ako 20 rokov pracuje v oblasti sociálneho poradenstva pre deti a rodiny. Návrat je celoslovensky pôsobiaca organizácia pričom ekonomické pracovisko je v Bratislave.

S deťmi a mladými z rodín v ohrození i náhradných rodín sa nám podarilo zorganizovať  a stráviť spoločný čas na troch outoorových výletoch.

Druhý septembrový víkend sa stala stredom nášho dobrovoľníckeho sveta obec Vrícko, v ktorej sa z rôznych svetových strán zišlo 12 dobrovoľníkov.

Pozývame vás na vzdelávací seminár so Janette Maziniovou Motlovou:

Rómske dieťa v nerómskej rodine ...skúsenosti, špecifiká, inšpirácie a zručnosti 

Pozývame vás na verejný happening do Centra Návrat v Prešove. Pridajte sa k spoločnej bubnovačke, na ktorej budeme hovoriť NaHlas o prijatí. 

Rozbiehame vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na dva semináre z cyklu: Rob(í)me ochranu detí s deťmi 

Na Pohode 2017 sa Marek Roháček rozprával so svojimi hosťami spisovateľkou Moniku Kompaníkovou, náhradnou mamou

Barborou Lenárdovou a bábkoherečkou Alžbetou Kovaničovou o význame komunity v živote dieťaťa.

...som veľmi dôležitá osoba. V Centre Návrat v Banskej Bystrici sa pomaly ale isto formuje druhá podporná skupina mladých ľudí  „JuniorPoradcov“