Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

  • Podpora rodín na Slovensku

    Zapojili sme sa do  výzvy zameranej na trvalo udržateľné a kvalité služby a opatrenia pre deti a rodiny v rámci sociálno právnej ochrany detí. 

  • Byť pestúnom

    Čo to znamená byť pestúnom a darovať vzťah opustenému dieťaťu? Tretí ročník projektu Keď ide o život, sa venuje téme pestúnstva.

  • Aktuality
  • Články
  • Kino Návrat
  • Fotoalbum